280309

HMS Drypp fra K-HVO 13 09

HMS Drypp fra K-HVO 13 09

Arbeidskamerater: Denne uken er det ingen ting jeg kan legge ut off. om ukens virke.

Men i korte trekk har uken gått med til møter for dere medlemmer av OAF sin intresse.:

 

Møter i SH med våre kollegaer der + interne møter med vår ledelse.

Møte med økonomisjefen i LO sentralt og IE sin økonomisjef.

Møter ang. HjemmePC ordningen med Nicator sine nye eierer.

 

Mvh

Henning

K-HVO og nestleder i OAF.