020409

Kjære medlemmer

Forrige uke deltok klubbleder på North Sea Conference i London. Konferansen tok opp utfordringene for fagforeningene rundt Nordsjøbassenget. I tillegg deltok fagforeninger fra Frankrike, Russland og Australia. Veldig interessant å møte tillitsvalgte fra andre land som har laaaaaangt dårligere arbeidsvilkår enn hjemme på berget. Å hjelpe disse fagforeningene til å stå på egne ben er godt solidaritetsarbeid og vil være godt vern for våre egne avtaler som tidvis blir truet av utenlandske selskaper. Jeg håper at våre medlemmer ser betydningen av å ha landsomfattende tariffavtaler og hovedavtaler. Det er mangel på disse som gjør at våre kamerater i andre land ikke har noe å stille opp med mot aggressive arbeidsgivere.

Endelig kan vi melde nytt i kranførersaken. Direktør Horne, driftsdirektør Larsen og fagsjef Tverrå var tirsdag i møte med StatoilHydro på høyt plan. De melder tilbake om god og åpen dialog som forhåpentligvis vil gi gode resultater for begge parter. Det beste er jo om vi får til en vinn/vinn situasjon uten rettslig prøving av virksomhetsoverdragelse.

Ukebrevet for fjorten dager siden har skapt en del usikkerhet vedrørende nedskjæringer. Jeg vil presisere at det ikke er snakk om noen oppsigelser og ikke noen forringelse av arbeidsvilkår utover noen ekstragoder som faller bort i inneværende år. Foreningen har hatt en gjennomgang av planene med ledelsen og ser ingen bekymring for våre medlemmer. Det er snakk om sunn kostnadsstyring. Jeg vil overlate til bedriften å informere om de konkrete tiltak.

Torild informerte om valget i forrige ukes brev og jeg vil igjen oppfordre våre medlemmer til å delta. Høy valgdeltakelse vil sikre at de med mest tillit kommer inn i styret og gir dem den tillit de trenger for å gjøre en god innsats for alle.

K-HVO og nestleder Henning Mørk har denne uken deltatt i utvidet styremøte i ALT i Praha som representant for Oljearbeiderforeningen avd. 10.

Jeg vil ønske Tomas Haugland velkommen på laget som fristilt prosjekt HVO på Oseberg sør. Vi har etter hvert fått mange fristilte HVO’er og tilbakemeldingene er gode. Dette viser at HMS i prosjektene blir bedre ivaretatt med arbeidstakerrepresentasjon i inngripen hele veien. Vi ønsker Tomas lykke til med oppgraderingen av rørhåndteringsutstyret på OSS.

Støtte til utdanning, se vår hjemmeside http://oaf.nu

Med ønske om en god påske til alle både på land og sjø

Tore Hegerberg
Klubbleder