160409

Kjære medlemmer


Helikopterulykken i Nordsjøen rammet vårt søsterselskap i Aberdeen særdeles hardt da ni av de omkomne var ansatt i KCAD.
I solidaritet med de pårørende og etterlatte satte vi i gang en innsamlingsaksjon til støtte for disse.
Det har kommet inn en del penger og vi håper at flere vil benytte seg av muligheten til å bidra.

Som jeg skrev i et tidligere ukebrev så har våre kollegaer i Skottland langt dårligere arbeidsvilkår enn oss selv. I tillegg til dette har de også dårligere forsikringsordninger som gjør det vanskelig for etterlatte å gå videre i livet. Et godt bidrag fra oss vil hjelpe dem litt i den tunge tiden fremover.

Benytt derfor bankkontonr. 3208 20 73883

Klubbstyrevalget. Det er nå bare en uke igjen til ”valglokalet” stenger. Det er kommet inn mange stemmer og vi ønsker at mange flere bidrar. Vi vet at mange venter til siste liten og det dukker dessverre opp stemmesedler etter at fristen er gått ut. Husk at vi må beregne noen dager på postgangen og at svarsendinger tar lengre tid enn vanlige brev. BRUK STEMMERETTEN


Ukebrev. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger etter at vi innførte denne ukentlige info’en. Vi vil bestrebe oss på å fortsette dette selv om vi av og til må tenke oss om hva vi kan legge ut. Vi må hele tiden tenke på at også andre enn våre medlemmer leser våre oppslag og vi må ordlegge oss deretter. På sikt vil nok mer av infoen ligge kun på hjemmesiden og det vil kreve at hver enkelt må gå inn selv for å oppdatere seg.
I tillegg vil vi minne om at alle våre medlemmer vil få plass til sine egne ytringer på hjemmesiden. På grunn av kostnadene ved et leserbrevforum har vi valgt den tradisjonelle løsningen ved at innlegg sendes klubbkontoret.

Selv om ukebrevet sendes hver enkelt så er det kjekt at det blir satt opp i kaffesjappene offshore. Dette skaper gode debatter og øker tilgjengeligheten til de som ikke har tilgang på PC der ute. Hjelp oss å kvalitetsikre at oppslaget kommer opp på tavla.

Med kameratslig hilsen

Tore Hegerberg
Klubbleder