180409

Info fra K-HVO, nyeste om helikopterulykken.

Info fra K-HVO, bl.a. om nyeste om helikopterulykken.

Uke 16 2009Vi har nå fått bekreftet alle 10 av navnene på våre kollegaer i KCAD fra Miller plattformen.

Tankene går til dem som sitter igjen hjemme, spesielt når historiene begynner å komme ut. Men en ting skal dere alle vite, selskapet vårt KCAD har gjort mye for de etterlatte så langt det er blitt meg fortalt. Så en honnør til staben i Aberdeen.


Onsdag den 08.04.09 var det en meget stor minnestund i Aberdeen. Det er for meget å skrive alt som forgikk der, men her kommer noen linker.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/north_east/7981608.stm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/north_east/7997950.stm


Her vil dere finne også foreløpelig årsaksforhold med mer, som er info i UK på BBC.

Det har vært noen sp. om hva som blir gjort i UK. Mange ting er på gang.
MEN VI KAN også gjøre noe, for de nære som sitter igjen hjemme i UK.

KLUBBEN HAR SATT I GANG KRONERULLING TIL DE ETTERLATTE I KCAD.

Da kan vi som arbeidskollegaer gi en aldri så liten hjelpende hånd i nøden og vise vi bryr oss. Noe som kanskje er det viktigste for de etterlatte at de føler at de ikke står alene.

Torild Alvheim (Kasserer i OAF) har påtatt seg regnskapet og bestyre konto for dette:

KONTO NR: 3208 20 73883


Odfjell klubben har nok engang vist de står oss nær både i gode og onde tider og har støttet oss med hele 5.000,- En stor takk til våre kollegaer i Odfjell.

Min oppfordring til dere alle som enkelt individer er:

Vis omsorg og omtanke for dine firma kollegaer som er omkommet, med å hjelpe dems nærmeste pårørende som kan trenge DIN bistand. Husk det gamle ordet:
Intet bidrag for lite eller for stort. Alt mottas med takk.

Ellers har uken gått med til møter som vanlig både vedgjørende prosjekter og andre saker som det dessverre ikke kan legges ut på nett, men to positive ting. Denne uken rakk jeg utreise møter både på Brage og Njord (Njord i Kr.Sund)

 

Datatillitsvalgt denne uken:
Har også som Datatillitsvalgt sendt forslag til bedriften på løsning hjemmePC spørsmålet samt forslag til ny ordning fra i år. Dette i tråd med tideligere info til klubbstyre og på Årsmøtet.

God Helg

Henning

K-HVO