070509

Kjære medlemmerOrganisasjonstilhørighet

Oljearbeiderforeningen avd 10 i Industri Energi har alltid vært den største fagforeningen i selskapet.
Denne posisjonen ønsker vi å ha for å ha den innflytelsen våre medlemmer fortjener.
Når vi tar en titt på antall ansatte og sammenligner med vårt medlemstall så er det noe som ikke stemmer. Trekker vi fra de andre fagforeningenes medlemmer så ser vi at vi har et alt for stort antall uorganiserte i vår bedrift. Ingen av fagforeningene ønsker dette og vi vil fra vår side rette oppmerksomheten mot dette.
Det kan være mange årsaker til at noen velger å stå utenfor. Det skal vi respektere da det er organisasjonsfrihet i Norge. Samtidig må disse respektere at vi ønsker å fremme våre fordeler for dem og agitere for medlemskap hos oss.

Vi tror at mange ikke er organisert rett og slett for at de ikke har fått kunnskap om oss og hva et medlemskap medfører. Derfor appelerer jeg til de tillitsvalgte på hvert mannskap om å fortelle nyansatte om oss og hva vi står for. På land vil vi tilskrive disse med relevant informasjon.

Kranførersaken

Denne uken har det vært møte mellom de tillitsvalgte i berørte fagforeninger og forbundet. Det ser ut for at StatoilHydro ikke har tenkt å bøye av og finne en minnelig ordning. På denne bakgrunn har vi bestemt oss for å forberede oss på virksomhetsoverdragelse gjennom rettsapparatet.


Torsdag 7 deltar klubbleder på tariffkonferanse for borebedriftsavtalen. Der vil strategien for årets lønnsoppgjør bli lagt. Selve Forhandlingene med OLF blir ført den 18 – 20 mai. Ved mellomoppgjør er det ikke så mye å hente , men vi har alltid fått med oss noe. Mer info følger etter hvert som vi kan legge ut.


Kameratslig håndslag

Tore Hegerberg