270409

Klubbstyrevalget 2009

Opptellingen er nå gjennomført. 

Tore Hegerberg, Henning Mørk, Jan Inge Olsen og Lars Terje Storevik ble valgt på nytt. Michael Holmstrup(RDS) og Inge Busch er nye styremedlemmer.

Styret består i tillegg av følgende styremedlemmer:
Steve Tverrå, Olav Gjesteland, Kåre Bjørn Våge og Torild R. Alvheim

Nye varamedlemmer:
Boring: 1. vara Morten A. Hope, 2. vara Reidar Undeli
Kontor: 1. Bente Aune

Vedlagt følger valgprotokollen.

 

Sign.: torild@oaf.nu
Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/2009_valgprotokoll.pdf