200509

Kjære medlemmer!


Vårens vakreste eventyr ble vakkert. Mellomoppgjøret ble loset i havn i dag kl.14.00.
Resultat : Generelt tillegg for alle på 7000,-
Etterslep til alle på 11900,-
Nattillegg økes med 1,-
Konferansetillegg økes med 1,-

Den sentrale krona er innbakt i det generelle tillegget. Med dette resultatet så fikk vi mer en rammen for oppgjøret. På det grunnlaget, samt at vi ikke har streikerett i år så må dette sies å være et bra resultat.

I forbindelse med oppgjøret har vi fått mange innspill fra medlemmene som har hjulpet både på motivasjonen og kunnskapsnivået. Senest forrige helg fikk jeg respons på ukebrevet som avslørte feil ved et par av tallene. Samtidig som vedkommende gjorde meg oppmerksom på dette så ble jeg tilført kunnskap om avlønning på NR avtalen som er av vesentlig betydning når vi skal forberede hovedoppgjøret til våren. Samtidig vil jeg også beklage at ikke alle har fått tilbakemelding på sine innspill. Det betyr ikke at de ikke vil bli tatt hensyn til, men heller et lite kapasitetsproblem den siste tiden. De fleste som ikke har fått svar gjelder problemstillinger som først kommer opp til våren og de vil tas med da. Alle bidrag er positivt for den jobben vi gjør og vi tar gjerne i mot flere.

Før jeg avslutter delen om oppgjøret vil jeg gjerne komme med et hjertesukk. Det var flere av våre medlemmer som for et par år siden meldte seg over i SAFE fordi de var misfornøyde med lønnen vi forhandlet fram for dem. Jeg så fram til å treffe dem under forhandlingene da de forhandler parallelt med oss. Jeg fant ingen fra vår bedrift i SAFE sin delegasjon. Når vi vet at det kun er vår bedrift som er omfattet av borebedriftsavtalen så kan man bare tenke seg hvilken innflytelse SAFE har på vår tariffavtale. Atter en gang så var det Oljearbeiderforeningen som dro lasset for de ansatte i KCAD. Man skulle forvente at de som meldte seg ut fra Oljearbeiderforeningen sørget for å ta et tak i forhandlingene. Vi får si det slik at greier ikke SAFE å bidra for sine medlemmer bedre enn dette så skal vi hjerteligst ønske dere velkommen tilbake når det måtte passe.

Avslutning av HjemmePC. Etter at det gikk litt fort i svingene for bedriften tidligere i år så har vår datatillitsvalgt hjulpet bedriften med ny ordning og i tillegg redusert prisen på utkjøp av utstyret. Vi godtok trekk på mailønna, men det gjenstår å avtale hvordan en eventuell tilbakelevering skal ordnes.
De vil da få refundert trekt beløp. Håper å ha en avtale på plass i begynnelsen av neste uke.

Ukens info vil ikke denne uke bli sendt ut som oppslag, da jeg er avhengig av Torild for å distribuere og hun er på reise. Så dere som leser får hjelpe oss å markedsføre hjemmesida så lenge.

Neste uke vil jeg være på kontoret mandag og tirsdag for så å være observatør i forhandlingene på NR-område resten av uka.

Med ønske om en god himmelsprett og helg på land og sjø

Tore Hegerberg