120609

Kjære medlemmer!

NR-oppgjøret
Som kjent ble det brudd i forhandlingene. Mekling vil mest sannsynlig finne sted mandag 22 juni. Her må vi vente på sluttresultatet som dere vil finne på hjemmesiden til forbundet når den tid kommer. Som observatør og førstereisgutt er det svært lærerikt og nyttig for våre egne oppgjør. NR har et fortrinn da de forhandler etter oss. Det er alltid en fordel å se hva vi har fått før de setter seg ned og forhandler.

NR-oppgjøret i fjor ga stor lønnsforskjell på topp ansiennitet fordi de la stor deler av oppgjøret i et eget nytt lønnstrinn. Dette blir en stor utfordring for oss fordi motparten liker å sammenligne gjennomsnittslønn fordi den sier mest om konkurransesituasjonen mellom selskapene. Gjennomsnittet er som kjent noenlunde likt da vi har bedre grunnlønn og er ledende de 4 første årene.

Jeg må også rette opp en feiloppfatning som har festet seg. Når NR-bedrifter har avlønnet elektriker plattformboring i gruppe A så er dette regulert i tariffavtalen og ikke tariffstridig som mange har hevdet. Dette må vi også ta med oss til våren.

Kranførersaken
Vi har denne uken forhandlet med bedriften for å oppnå felles forståelse for at dette er å betrakte som virksomhetsoverdragelse. Bedriften ønsket ikke å ta stilling til spørsmålet og derfor har vi oversendt tvisteprotokoll til forbundet for videre behandling. Vi kan ikke lenger sitte å vente på at selskapene skal komme med noen informasjon og avklaringer. Det verserer også rykter om at det kan forsvinne en hjelpearbeiderstilling på natt som følge av dette. Ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere dette så lenge vi ikke har mottatt formell informasjon.

Konstituerende styremøte
Foreningen avholdt konstituerende styremøte forrige uke. Undertegnede fikk tillit som klubbleder for ett år og takker for tilliten. Noen endringer ble det og de vil bli presentert på hjemmesiden etter hvert.
Mange har siste året savnet årshefte og styret besluttet å trykke opp 1000 eksemplarer i år i tillegg til at samme info blir å finne på hjemmesiden.

Bransjeavtalen
Årets regulering står for døren. Som alltid har vi målsetting å komme i mål før reguleringsdato som, er 1 juli. Dessverre er det vanskelig fra bedriftens side å imøtekomme dette i år, men vi prøver å starte i løpet av måneden. Vi vil samle våre medlemmer på kontoret til et medlemsmøte iløpet av de neste 14 dagene.

Reiseforsikringen
Nye forsikringskort er under utsendelse. Dersom kortet ikke er mottatt innen rimelig tid, ta kontakt med forsikringsselskapet på telefon 02301, ref til Oljearbeiderforeningens avtale nr 2124008.

Med hilsen

Tore Hegerberg
klubbleder