190609

Kjære medlemmer!

Ukens begivenhet er at bedriften etter 30 år med støtte til fagforeningen nå har sagt nei. Dette influerer på samarbeidet mellom klubb og bedrift på en svært uheldig måte.
Jeg er sikker på at dette ordner seg til slutt så medlemmene får ta det helt med ro. Oljearbeiderforeningen har også 30 års erfaring med å få til gode løsninger for våre medlemmer.

Videre har heller ikke bedriften kommet oss i møte på avslutning av forrige hjemmePC-sak. Her har foreningen ved datatillitsvalgt gjort sin del ved å forhandle ned prisen for kjøp og innhentet tilbud fra ny leverandør. Det som gjenstår er å få til en ordning for dem som av ulike årsaker ikke ønsker å kjøpe ut utstyret. Dessverre så trenerer bedriften denne saken. Derfor må jeg oppfordre alle medlemmer som ønsker å levere tilbake utstyret om å ta kontakt med bedriften og fortelle dem hvor de kan hente utstyret. Husk også å kreve tilbakebetalt trekt beløp på mai lønn.

Når det gjelder ny leieavtale så er planene slik:

Det har vært møte med Datatillitsvalgt og KCAD innkjøp.
For at det skal bli rettferdig og riktig behandling av alle parter er følgende fremdriftsplan lagt for HjemmePC ordning.

Ferdig vurdering av alle tre leverandører innen medio august 2009
Utsettning av o/r innen 01.09.09.
Utsending av info og bestillingsskjema til de ansatte første uke i sept.09 og deretter levering så snart det er mulig.
Det er mulig at noe forskyvning begge veier kan finne sted.

Neste uke er klubbleder opptatt i Oslo med mekling i NR-oppgjøret på tirsdag. Onsdag er det meklingsmøte hos NHO på innsynretten etter Hovedavtalen. Videre vil undertegnede prøve å få avspassert noen plusstimer neste uke.

KHVO og nestleder Henning Mørk prøver å få tatt feriedager fra i fjor. Torild er på kontoret fra tirsdag.

God helg

Tore Hegerberg
klubbleder