030709

Kjære medlemmer!

Vi har lagt enda en uke bak oss, og i dag har jeg lyst til å begynne med noen positive kommentarer. Jeg har lyst til å rose hver enkelt for å bidra til den gode skadestatistikken vi har. Hver enkelt sitt bidrag her er grunnlaget for suksess. Stå på alle sammen. Dere er en fantastisk god gjeng.
Vi må også berømme våre kollegaer på land i Bergen og Stavanger. Vi har hatt litt av en hetebølge over oss og alle har blitt satt på prøve både på konsentrasjon og humør. Med ekstra påfyll av væske og vaktmesterens ekstra kjøling på ventilasjonsanlegget så har vi greid å holde humøret oppe.

Høy temperatur har det også vært mellom klubb og ledelse. Vi fikk endelig etter 6 måneder framlagt budsjettet for fagforeningen, og det var forstemmende lesning. Der var alle møteaktiviteter kuttet, og vi skjønner nå hvorfor de har holdt det skjult. Etter 2 møter med høy temperatur fikk vi i går en god dialog med personalavdelingen hvor vi staket ut kursen videre i samarbeid. For å si det rett ut. Det er høyere opp i ledelsen problemet ligger.

Vi må også beklage at lønnsreguleringene på Bransjeavtalen ikke ble startet før 1.juli. Bedriften ba for en tid tilbake om å utsette dem til etter ferien. Dette avslo vi, men gikk med på å starte før ferien for så å fullføre etterpå. Dessverre er det ikke lett for personalsjefen å følge opp når hun er avhengig av andre i ledelsen for å få fra grunnlagstallene. Og disse herremennene er mer opptatt av NESTE ÅRS budsjett. Forstå det den som vil. Vi ser på det som at bedriften nedprioriterer lønns og arbeidsvilkår til stadighet.

Virksomhetsoverdragelse
Vi ba for to uker siden om forståelse for at vi ikke kunne informere om noe vi selv ikke har fått informasjon om. Igjen neglisjerer bedriften sin informasjonsplikt overfor de ansatte med tillitsvalgte. Vi har også fått tilbakemelding på at ukebrevet var litt kryptisk skrevet, og det skyldes at de tillitsvalgte ikke ønsker å være ryktespredere. Her kommer det vi vet:
• Industri Energi (fagforbundet vårt) går til retten med krav om virksomhetsoverdragelse. Altså at kranførerne blir i jobbene sine med StatoilHydro som arbeidsgiver
• Industri Energi har denne uken gitt Statoilhydro 14 dagers frist på å svare skriftlig om de vil ta over kranførerne.
• En eventuell rettsak vil ta flere måneder, og dom vil etter vår forståelse tidligst foreligge i oktober/november
• Ingen mister jobben som følge av dette. Uansett stilling. Det skal Oljearbeiderforeningen være garantist for.
• Vi har ingen aning om hvilken avtale vår ledelse har gjort med StatoilHydro

Tilgjengeligheten på klubbkontoret
Vi prøver så godt vi kan å være tilstede på kontoret til enhver tid. Mange klager på at vi ikke tar telefonen. Dessverre er det slik at det ikke gis opptattsignal når linjen er opptatt, men dere bllir satt på en rundtur i et system som er forferdelig for dere. I følge våre gode venner i resepsjonen prøves det å rette på dette, og vi vil forhåpentligvis få en bedre løsning. Vi får krysse fingrene. Både Torild og jeg prøver å ringe opp igjen når vi ser at noen har ringt, men dessverre så registreres ikke nummeret hvis vi er i en samtale. Samtidig vil vi berømme våre medlemmer for i større grad å bruke E-post til henvendelser. Dette hjelper oss til å sikre bedre kvalitet på saksbehandlingen og gi oss tid til å forberede svaret. I den siste tiden har undertegnede kommet litt bakpå i saksbehandlingen. Noen har ikke fått svar på sine henvendelser på grunn av stort arbeidspress og ber om forståelse for dette. Det er lov å purre på mail.

Henning er fortsatt på ferie og Torild og jeg tar ferie når han er tilbake i slutten av måneden. Slik oppnår vi at kontoret blir betjent hele sommeren

God Helg

Tore Hegerberg
Klubbleder