040909

Kjære medlemmer!

Da er vi endelig tilbake med ukebrev. Undertegnedes sene ferie har gjort at vi ikke har vært på lufta siden slutten av Juli. Samtidig som vi beklager uteblivelsen så er det flott å få henvendelser om hvor det er blitt av. Dette forteller oss at brevet blir satt pris på og at det skaper den informasjonsflyten og diskusjonen vi håper på.

Det hyggelige først. Begge oppsigelsessakene som var satt i gang mot to av våre medlemmer er løst i våre medlemmers favør. Den ene ble trukket mens forhandling pågikk og den andre ble løst gjennom rettsmekling. Og når begge de to sier at de hadde fått god hjelp underveis av fagforeningen så er det særs hyggelig å gå videre med klubbarbeidet. Oppsigelsessaker er veldig ressurskrevende og belastende for den som er utsatt. Måtte bedriften tenke seg om to ganger før de ved senere anledning går til dette skritt.

Så må jeg benytte første anledning til å dementere noen rykter. Kranførersaken; - Fikk mange henvendelser om at det bare var SAFE som hadde stevnet StatoilHydro. Senest på mandag ble dette annonsert fra det holdet. For at det skal være helt klart. Industri Energi sendte den 16 august sin stevning til StatoilHydro. Jeg sitter med kopi av stevningen og den er helt i tråd med det vi har kommunisert tidligere.

Så har det versert rykter om at selskapet har dårlig økonomi og at vi snart blir oppkjøpt. Dette stemmer svært dårlig. Sannheten er at KCAD world wide har kommet igjennom den såkalte finanskrisen mye bedre enn konkurrerende selskap i det markedet. Når det gjelder her hjemme på berget så leverer vi på budsjett som også er svært bra i denne perioden. Når det gjelder oppkjøp så vil alle selskap til en hver tid være til salgs. Det er en av kapitalens uskrevne lover. Meg bekjent er det ingen som lukter på oss for tiden.

Det har vært mange henvendelser fra offshore ansatte som etterspør ”etterslepet” fra årets lønnsoppgjør på borebedriftsavtalen. Her er det nok en misforståelse ute og går. Vi har en klausul i avtalen som sier at vi skal få den samme lønnsutvikling som den operatørselskapene får i lokale tillegg. I og med at operatørselskapene har lokale oppgjør etter oss så får vi dette som et ”etterslep” året etter. Vårt oppgjør i år ble på 18.900,- hvorav 7.000,- er generelt tillegg og 11.900, er etterslepet fra ovennevnte. Hele oppgjøret er regulert inn i matrisen og vil bli gitt i lønn for evig tid. Altså ingen engangsutbetaling som noen har trodd.

Det er også mange som har etterspurt status i ny Hjemme PC-sak. Vår datatillitsvalgt har lovet oppdatert info medio august, men dessverre så er han på reise. I følge bedriften har de valgt å utsette avgjørelsen om leverandør litt fordi det ryktes at et nytt operativsystem er på gang. Vi er enige med bedriften i en slik vurdering. Videre vil ny ordning gi valgmulighet mellom flere maskiner, både stasjonære og bærbare. Når det gjelder tilleggsutstyr som kamera, PDA så vil tilbudet bli litt smalere enn tidligere tilbud. Vi kommer med mer info så snart vi vet noe..

Oppgjøret på bransjeavtalen er avtalt 22. september. Vi kommer tilbake om medlemsmøte neste uke.

Og tilslutt. Klubbens Årshefte er i disse dager i posten til hver enkelt av dere + at en mindre antall er sendt ut til riggene.

Kameratslig hilsen

Tore Hegerberg