100909

Kjære medlemmer!

Advokatforsikring
Fra 1. oktober 2009 innfører Industri Energi advokatforsikring som ny medlemsfordel. Eget brev med forsikringsvilkår, forsikringsbevis og informasjon om reservasjon ble sendt til alle medlemmene i forrige måned. Reservasjonsfristen er 30. september.

Vi ber alle lese de tilsendte vilkårene og være oppmerksom på at forsikringen ikke gjelder for medlemmer som bor utenfor Norge, og at forsikringen omfatter bare Norsk lov.

Forsikringen administreres ikke av Oljearbeiderforeningen, og ved eventuelle spørsmål må HELP forsikring kontaktes på telefon 22 54 39 00 eller e-post post@help.no.

Presisering Etterslep
I forrige uke har forsøket på å forklare årets tariffoppgjør skapt mer forvirring for noen. Vi prøver igjen. Etterslepet som vi får som følge av lønnsglidningen hos operatørselskapene blir regulert inn i vår lønnstabell ved neste års oppgjør. Dette betyr, - som flere av dere har påpekt at vi ikke får etterslepet fra tidspunktet forskjellen oppstod, men ca 10 mnd. senere. Dette beror på at lønnsglidningen hos operatørene ikke blir beregnet før ved årets slutt, og at vi ikke greide å forhandle fram kompensasjonen for disse 10 mnd den gangen vi fikk denne klausulen.

Avregning kompetansepool
Det viser seg at det i det siste er blitt en del feil ved avregningene i kompetansepoolen. Vi er også blitt fortalt at flere vegrer seg for å ta opp spørsmål med oss i frykt for at det kan influere negativt på innplassering på fast crew etc. Her kan vi forsikre alle om at ledelsen i bedriften er enige med oss i at alle skal ha det de har krav på og ingen skal lastes for at de krever dette. Derfor ber vi om at de som er avregnet siste halvår tar kontakt med klubben for å få kvalitetssikret sine avregninger, Vi har spisskompetanse i klubbstyret og vil se til at oppgjøret er i tråd med gjeldende avtaler og opplysninger i personalsystemet.

Stortingsvalg
I helga velger vi hvem som skal styre landet de neste 4 årene. Oljearbeiderforeningen har medlemmer som sympatiserer med alle de forskjellige partiene i det politiske landskapet. Vi ønsker å være en samlende fagforening for alle, uansett politisk ståsted. Derfor agiterer vi ikke for noe enkelt parti eller koalisjon, men oppfordrer alle til å bruke stemmeretten. En høy valgdeltagelse er et godt signal om at vi bryr oss og gir de som blir valgt inn på stortinget et godt mandat til å snakke vår sak.

God helg og Godt valg

Tore Hegerberg
Klubbleder