180909

Kjære medlemmer!

Allmannamøte
På torsdag holdt direktør Paul Horne allmøte på Sandsli hvor han informerte om rikets tilstand. Han fremhevet de gode HMS-resultatene våre og den positive trenden på fremdrift og oppetid i operasjonene. Tallene våre er også gode i den forstand at vi holder budsjettene totalt sett. Uttellingen på StatoilHydrokontrakten er fremdeles dårlig, men gode bidrag fra blant annet RDS og Wellservice holder oss i tråd med totalbudsjettet. Framtiden er også positiv og han orienterte om pågående anbud (Ekofisk), kommende anbud på Plug & abandonkontrakt på samme felt, oppstart på Ringhorne og nytt anbud på Kvitebjørn. I tillegg er det spennende saker i gang med hensyn til nye prosjekter, Rubicon er kommet ”hjem” til Stavanger og gjøres nå klar for nye oppgaver. Alt i alt en positiv status for selskapet. Når det i tillegg ble kjent at mor og søsterselskap i UK har kommet igjennom den såkalte finanskrisen bedre enn konkurrentene så lover det godt for fremtiden

Bransjeavtalen
Vi avholdt medlemsmøte på tirsdag og forberedte årets reguleringer. Forhandlingsutvalget fikk nyttige innspill og sendte på torsdag kravet over til bedriften. Som nevnt forhandles det tirsdag
22. september.

Klubbstyremøte
Hele onsdag gikk med til klubbstyremøte. I tillegg til en mengde saksbehandling planla vi også høsten tillitsvalgtkonferanse. Dessverre er ikke tid og sted satt enda, men vil tilskrive våre tillitsvalgte så snart vi har fått det i orden.

Forhandlinger
På mandag forhandlet vi med bedriften om generell støtte til fagforeningen. Som kjent har det vært et noe anstrengt forhold mellom ledelse og klubb i første halvdel av året. Vi fikk ryddet opp i en del misforståelser og ble enige om å inngå en rammeavtale om hvilke aktiviteter bedriften vil støtte i fremtiden. Selve avtalen gjenstår, men med den positive innstillingen begge parter hadde så tror vi at avtalen skal foreligge ganske snart.
Vi forhandlet også på en noe ”grumsete” avregning i kompetansepoolen og fikk enighet om å følge protokollen til punkt og prikke.
Vi tok også opp manglende kompensasjon for fristilte vernombud på en av riggene våre. Vi oppnådde enighet om at de skulle avlønnes i henhold til protokoll. Imidlertid gjenstår å beregne hvordan kompensasjonen teknisk skal utregnes da protokollteksten ikke er klar nok på hvordan det skal beregnes. Håper å ha dette på plass i løpet av neste uke.

Ha en strålende helg både på hav og land.

Tore Hegerberg
Klubbleder