071009

Advokatforsikring

Denne forsikringen administreres ikke av Oljearbeiderforeningen. Ved eventuelle spørsmål må HELP forsikring kontaktes på servicetelefon 07123.  Her følger ytterligere informasjon om advokatforsikringen

 

Sign.: torild@oaf.nu