101009

Kjære medlemmer!

Det er bare å beklage at ukebrevet har uteblitt forrige uke. Dette skyldes først og fremst at klubbleder har vært delvis sykemeldt.

Bransjeavtalen. Vi fikk endelig presset bedriften til forhandlingsbordet. Da vi først kom dit så gikk forhandlingene veldig bra. Det skyldes blant annet at bedriften har ved årets oppgjør stilt med nye krefter som bidro til en god atmosfære og saklighet.
Resultatet ble 3 % generelt tillegg og vi unngikk avsetninger til individuelle tillegg.
Alt i alt et godt mellomoppgjør og en takk til Torild Alvheim og Bente Aune som sammen med undertegnede utgjorde forhandlingsutvalget vårt.

Kranførersaken. Forrige mandag var det møte mellom STHY og KCAD om endring i kontrakten vedrørende krankjøring i boring. OAF skulle få info fra dette møtet sist tirsdag. Her møtte bedriften med kun ansatte fra personalavdelingen hvorav ingen hadde deltatt på møtet med STHY. Snakk om informasjon!. Senere fikk vi vite at ingen av direktørene hadde tatt seg umaken med å møte kunden, men sendt av sted noen operasjonssjefer i stedet. Er dette et signal om at de ikke bryr seg?

Derfor må vi igjen beklage at vi ikke har noe nytt å komme med bortsett fra at det planlegges møter med kranførerne i nærmeste fremtid. Fra vår side er vi også opptatt av de hjelpearbeiderne som eventuelt må vike plassen på dekk om modellen til STHY blir fulgt. Heldigvis har vi på dette området klare regler som vi følger.

Tillitsvalgtkonferanse. Vinglingen til vår direktør har nå resultert i at bedriften etter 25 års praksis nå sier nei til å støtte et slikt arrangement. Det er både beklagelig og bekymringsfullt at dette skjer. Vi er usikre på om det er våre eiere i Aberdeen eller vår direktør som har satt i gang denne formen for fagforeningsknusing. Dette skal vi finne ut og ta det derfra. Vi er nå på jakt etter andre sponsorer som ser verdien i å ha ett oppegående tillitsvalgtapparat. Konferanse skal det bli, dog noe senere enn vanlig.

God helg


Tore Hegerberg
Klubbleder