231009

Kjære medlemmer!

Advokatforsikringen er en suksess!
Etter tre ukers ordning melder forbundet og forsikringsselskapet om en strøm av henvendelser. Ca 15 – 20 hver dag. Og for de som ennå ikke har fått med seg det beste med ordningen. Det kommer ikke noen utgifter i tillegg til den 50-lappen vi betaler månedlig. Dette er ganske unikt. Fra organisasjonsavdelingen meldes det også om at mange melder seg nå inn i forbundet etter at dette medlemstilbudet er blitt gjort kjent for dem. Mer info finner du på hjemmesiden til forbundet.

Integreringsprosessen til Statoil er kommet dit hen at vi nå opplever at de nye kranførerne fra Statoil kommer om bord for å overta. På tirsdag samlet bedriften de tilgjengelige kranførerne i Bergen for å enes om hvordan vi skal forholde oss fremover. Oljearbeiderforeningen og verneombudstjenesten var invitert og vi bidro med informasjon om HMS og virksomhetsoverdragelse. Vi gjorde det også klart for møtet at vår bekymring nå konsentreres om de inntil 12 dekksoperatørene som nå står i fare for å miste jobben. Dette vil også bli en utfordring for kranførerne da de ”fortrenger” disse når de kommer ned på dekk. Det blir antakelig et møte mellom klubb og bedrift neste uke hvor denne problemstilillingen tas opp.

Tillitsvalgtkonferansen går av stabelen på Kielferga 1. – 3. desember. Invitasjon er sendt ut og i skrivende stund er det noen få plasser igjen. Programmet er dessverre ikke helt klart ennå , men vi har fått ja fra vår kjære forbundssekretær Steinar Egeland til å bistå oss med kursing i tvistebehandling og generell saksbehandling. Det som er helt klart er at det ikke vil bli invitert noen fra bedriftens ledelse denne gangen.

NR forum, altså samarbeidskomiteen for borebedrifter hadde sitt høstforum onsdag og torsdag. Undertegnede møtte for OAF. Blant annet diskuterte vi forbundets arbeidsplan for neste år og Landsmøte 2010. NR-forum jobber også med å få til en felles tillitsvalgtkonferanse for hele området. (23 bedrifter!!). En stor sak som det tar tid å få til da det er snakk om å samle utrolig mange tillitsvalgte. Vi krysser fingrene


God helg til alle på land og sjø
Tore Hegerberg Klubbleder