021109

Kjære medlemmer!

Ukens hyggeligste nyhet.
Det ble etter flere positive samtaler mellom foreningen og bedriftens ledelse sist uke, enighet om samarbeidet videre. Bedriften vil støtte foreningen med tilnærmet samme støtte som tidligere år. Foreningen vil ta større ansvar for budsjett og regnskap (kostnadskontroll). Begge parter er innstilte på jevnlige møter og vil i større grad møte utfordringene skulder ved skulder. Dette er svært gledelig med tanke på fremtiden hvor utfordringene er svært store i å balansere kravene fra eierne opp mot behovene til de ansatte.

Ukens minst hyggelige nyhet
Oktoberreguleringene på Landbaseavtalen ble startet i Stavanger. Dessverre brøt IndustriEnergi forhandlingene ganske raskt da bedriftens tilbud kom på bordet. Avstanden mellom krav og tilbud var da så stort at det ikke ville være mulig å finne en løsning. IE vil nå forsere jobben med å avklare om denne avtalen har dagsingsrett og vurdere dette for å oppnå bedre resultat.

Ukens minst overraskende nyhet
Dagens Næringsliv (av alle) meldte før helga at det er opprør i SAFE og at offshoreklubber ønsker å fjerne forbundslederen på Landsmøtet som starter denne uken. At SAFE ikke gjennomfører demokratiets spilleregler på samme måte som oss er velkjent. Vi får bare håpe på at Landsmøtet tar en avgjørelse som er til det beste for medlemmene. Det er tydeligvis ikke alltid like lett å forstå at forbundsledelsen er til for medlemmene, og ikke omvendt.

Ukens eldste nyhet
Medlemmene våre er blitt særdeles flinke til å bruke E-post framfor telefon med henvendelser til klubbkontoret. Da er det samtidig beklagelig at klubbleder ikke i den senere tid har maktet å følge opp alle så raskt som mulig. Delvis på grunn av sykdom, og i særdeleshet på grunn av stort arbeidspress har noen blitt glemt. Jeg holder nå på å arbeide meg inn igjen og håper å være à jour før jul. Et lite tips: kopier hele klubbstyret så kan du få svar selv om lederen er bortreist.

Med kameratslig håndslag
Tore Hegerberg