131109

Kjære medlemmer!

Integreringsprosessen
Denne uken har vi forhandlet med bedriften om hvordan vi kan løse utfordringen om noen av våre dekksoperatører blir overtallige når/om kranførerne blir satt på dekk. Vi er enige om at en overføring til kompetansepoolen er den beste løsningen vi har i dag. Vi ble også enige om at bedriftsansiennitet skal legges til grunn ved en eventuell overføring. Begge parter var skjønt enige om at det er mange uavklarte spørsmål i denne saken som kan påvirke både omfang og eventuell utvelgelse. Partene vil bestrebe seg på å begrense opphold i poolen. Vi har sett på forskjellige muligheter i forhold til om vi får kontrakt med Conoco Philips, om kranførerne blir overdratt, aktiviteter på Ringhorne osv. Vi er så optimistiske at om deler av dette bilde stemmer så kan det bli uaktuelt med overflytting til poolen, i alle fall sterkt begrenset.
Kranførernes sak har ikke hatt fremdrift denne uken og de har fått personlig mail da de fikk kopi av noen rettspapirer samtidig. Vår tillitsvalgt Jan Inge Olsen ivaretar kontakten med kranførerne på vegne av Oljearbeiderforeningen. Jan Inge vil informere direkte til kranførerne om beramming av rettsaken og der tilhørende info.


Reiseregninger del 2.
Ser det påkrevd å komme med tilleggskommentarer etter forrige ukes info om temaet. Min intensjon var å få oversikt over omfanget i saken. Når det er sagt så var det på ingen måte en oppfordring til å motsette seg retningslinjene som tross alt gjelder, uten at det er bifalt av oss. Våre personalkoordinater skal ikke belastes for at vi og bedriften ikke har klart å enes om en felles reisepolicy. Når jeg hører at flere av de ansatte verbalt ”går løs” på den som er satt til å godkjenne reiseregningen så blir dette så urettferdig som det går an. Ber derfor om at våre medlemmer opptrer på en god måte inntil vi har en felles enighet om hvordan dette skal forvaltes.
På tirsdag hadde vi et godt møte med bedriften hvor vi avklarte ståsted i nevnte sak. Dette positive møtet gir oss tro på at vi skal enes om en felles reisepolicy innen kort tid. Inntil da gjelder de foreliggende retningslinjene.

Tore Hegerberg
Klubbleder