261109

Livet er herlig dere!

Livet er herlig dere!

I siste ukebrev antydet vi en forsiktig optimisme vedrørende negative effekter som følge av integreringsprosessen til Statoil. Denne uken kan vi melde om større optimisme da noen av aktivitetene ser ut til å slå inn. Ubekreftede rykter forteller at det vil igangsettes en wirelineoperasjon på Ringhorne allerede på nyåret. Dermed vil noe av utryggheten hos våre bli redusert da bedriften må oppbemanne på Ringhorne med de kategorier som i dag blir berørt av Statoil sin prosess. Videre er spørsmålet om virksomhetsoverdragelse berammet for retten den andre uken på februar. Vår optimisme er også påvirket av at bedriften den senere tid har vært flinke til å ta oss med på drøftinger og informere oss om hva som kommer fremover.
Så derfor: ”Livet er herlig Dere!”

Saksbehandling. Vi har tidligere beskrevet en større saksmengde enn normalt på klubbkontoret og beklaget at sakene tar for lang tid. Vi har fremdeles tro på at vi skal være à jour før jul med de fleste av dem. Mange av sakene er av en slik art at det er kun møte mellom partene som gjenstår, men at det er felles møtedato som er utfordringen.

Tillitsvalgtkonferansen går av stabelen neste uke og klubbkontoret vil dermed ikke være betjent fra og med tirsdag. Vi vil resten av uken bestrebe oss på å være tilgjengelig på E-post.

Endringer i tillitsvalgtapparatet. Vi må igjen minne om at det er særs viktig at hvert mannskap offshore melder inn til klubbkontoret endringer ved valg. Husk også melde fra om hvem som erstattes.

Opprøret i SAFE. Klubbkontoret får en del spørsmål rundt opprøret mot forbundslederen i SAFE. Vi ber om forståelse for at vi ikke ønsker å uttale oss om den interne striden i det forbundet. Derfor vil de som måtte ønske det heller søke informasjon gjennom media. Stavanger aftenblad er vel den kilden som er mest oppegående på den saken i skrivende stund.


Tore Hegerberg
Klubbleder