181209

Julebrev

På grunn av avvikling av restferie og avspasering vil dette bli årets siste ukebrev.
Et lite tilbakeblikk på året som har gått. Først og fremst ønsker jeg å trekke frem den innsatsen som hver og en av dere har bidratt med for å jobbe sikkert uten skader. Statistikken viser oss at aldri i selskapets historie har vi jobbet så mye og lenge uten fraværskader. Dette er hver og en sin fortjeneste og håper at dere alle tar inn over dere denne rosen. Dette er resultater det står respekt av

Turbulent år. Når jeg beskriver året under ett sett fra klubbkontoret bruker jeg ordet turbulent. Bakgrunnen er at flere omstendigheter har gjort at forholdet mellom fagforening og ledelse til tider har vært anstrengt. Bakenforliggende årsaker her er sammensatt. Vi nevner i korte trekk bokettersyn i selskapet som førte til at bedriften kuttet drastisk i støtten til fagforeningen. Kostreduksjonsplan som førte til en stor økning i enkeltsaker hos klubben. Nye eiere av morselskapet som medførte mer dirigering fra Aberdeen og mindre beslutningstaking på Sandsli. Integrasjonsprosessen hos Statoil som spredde frykt og usikkerhet hos mange av våre ansatte. På slutten av året ser jeg at vi, tross flere uløste utfordringer og harde tak underveis, har et godt forhold til ledelsen, og at vi slik sett ser nyåret lyst i møte.
Dette tar jeg til inntekt for at en sterk og utfordrende fagforening er en ressurs for utvikling av selskapet og en støtte for hver enkelt ansatt.

På onsdag hadde vi årets siste forhandlingsmøte hvor vi fikk landet flere av de gamle sakene vi har hatt liggende. Mange av dere venter spent på nye avtaler om inshorefasen Ringhorne og revidering av Oseberg Øst avtalen. Vi kom ikke helt i mål, men enigheten rundt dem er så godt omforent at vi velger å si at det kun er tekstredigering igjen før vi protokollerer enighet.

Med ønske om en riktig god jul, et godt nytt år og nye kontrakter

Tore Hegerberg
Klubbleder