191209

Ny Hovedavtale på NR område

Ny hovedavtale med rederne styrker verneombudstjenesten og avdelingenes ungdomsarbeid.

KCAD er ikke medlem av NR så nå spørs det hvor tid OLF område kommer etter...

Og til de som sier at Fagforeningsarbeid og VO ikke hører sammen, husk historien og les dette:::

 

 

 

 

Sikrer viktig ungdomsarbeid
Ny hovedavtale med rederne styrker verneombudstjenesten og avdelingenes ungdomsarbeid.

Krav knyttet til arbeidsforhold for klubbene og de tillitsvalgte ble solidarisk lagt til side for å få til dette løfter.
- Vi er godt fornøyd med resultatet vi har klart å enes med rederne om, sier leder for NR-forum Robert deVries.

Kilde: Leif Harall Salamonsen
Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) har over to dager, onsdag 16. og torgdag 17. desember, forhandlet ny hovedavtale for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger same plattformboring på norsk sokkel.
NR-Forums leder gikk før forhandlingstart på banen med kritikk av manglende fokus på verneombudstjenesten. De fleste selskapene har ikke nok fokus på vernetjenesten uttalte han.
- Vi har fått på plass bedre rammebetingelser for koordinerende hovedverneombud i de enkelte bedrifter. Vi kunne selvsagt ønsket oss enda bedre vilkår for denne viktige gruppen, men vi kan leve med dette, sier han.
- Jeg er også godt fornøyd med at vi har løftet ungdomsarbeidet i avdelingene, den nye hovedavtalen gir oss rett til å få dekket avdelingsvise ungdomskonferanser, sier deVries.
Den nye hovedavtalen åpner for at ubenyttede ressurser eller omprioriterte ressurser fra årsmøter og tillitsvalgtkonferanser kan brukes til ungdomskonferanse i bedriftene.
- Rederne viste god samarbeidsvilje og hadde forståelse for mange av våre krav. Klubblederne i NR-området er profesjonelle og meget solidariske. Vi hadde flere krav i tilknytting til arbeidsforhold for klubbene og de tillitsvalgte. Disse ble lagt til side for å få det løftet vi nå har fått for vernetjenesten og ungdomsarbeide i bedriftene, avslutter deVries.
Hovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I tillegg tar Hovedavtalen for seg de ansattes medbestemmelsesrett. Hovedavtalen regulerer en rekke forhold som ikke er lovfestede, men den tar i motsetning til overenskomstene, ikke for seg lønn og andre arbeidsbetingelser. Det er viktig å merke seg at hovedavtalen kun gjelder på arbeidsplasser der det mellom partene er inngått tariffavtale.

Publisert av: Arild Theimann
Sist oppdatert: 18.12.09 10:22
Opprettet: 18.12.09 10:19 Link til forbundets sider:

http://aktuelt.industrienergi.no/default.asp?id=2337