151210

Årsmøte 2011

Årsmøtet avholdes på Kielfergen 15.-17. februar.

Dagsorden:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Bevilgninger
4. Innkomne forslag
5. Nominasjon til valg av styret

 

Forslag til årsmøtet (vedtektene, bevilgninger osv) må være styret i hende senest 18. januar

 

Skriftlig innkalling til Klubbstyremedlemmer, HVO, tillitsvalgte og revisor sendes ut denne uken.

Dersom den tillitsvalgte/HVO ikke kan møte, møter vararepresentanten.

 

Vi ber om at eventuelle nyvalg/endringer av tillitsvalgte blir tilbakemeldt snarest, slik at vi kan få sendt innbydelse til disse.

 

Sign.: torild@oaf.nu