140110

Godt nyttår!

Nyåret startet med melding om at vi ikke nådde opp i kampen om borekontrakten på Ekofisk. Dette får ingen konsekvenser for bemanningssituasjonen hos oss, men det svekker selvfølgelig selskapet sin posisjon i markedet. Fra vår side vil vi følge med på hva som blir oppsummering av anbudet og gjøre vårt til at vi vinner neste.
Vi gratulerer våre kollegaer i Seawell.

Styrevalget i KCAD. Nominasjonsprosessen foran valget er i gang og vi oppfordrer våre medlemmer til å delta. Av erfaring vet vi at antall nominasjoner har innflytelse på selve valget så det er viktig at våre kandidater får mange nominasjoner. Klubbstyret innstiller på gjenvalg av de tre som sitter i dag. Glem ikke at det kan være mange gode kandidater i våre rekker og det er viktig å få markedsført disse også. Du kan nominere inntil 8 på listen og vi ønsker at også vararepresentantene kommer fra vår fagforening.

Medlemskap. Igjen viser det seg at vi har medlemmer som er direkte tilsluttet forbundet uten at de er registrert hos oss. Et lite tips: Er du en av de som betaler kontingent via giroblankett så ta kontakt med Torild på klubbkontoret. Alle bør også sjekke på lønnslippen at de er trukket kontingent.

RDS. Tvisten om arbeidsplan for våre medlemmer i RDS var oppe til forhandling mellom OLF og IE denne uken. Enighet ble ikke oppnådd og vi valgte å forhandle videre lokalt før vi sender saken til arbeidsretten.

Årsmøte. Årsmøte i foreningen holdes i år i Kristiansund den 23. og 24. februar. Invitasjonene er sendt ut etter vedtektene. Sjekk at din tillitsvalgt har fått det og gi ham innspill på hva dere står for. Husk at fristen for forslag er 26. januar. Gode forslag og debatter skaper bevegelse og kanskje ditt bidrag vil tjene alle medlemmene.

Med en spesiell varm hilsen til dere ute på jobb og til de som er fyringsvakt hjemme

Tore Hegerberg
Klubbleder