290110

Kjære medlemmer!

RDS. Vi har denne uken forhandlet lokalt om arbeidstidsordning for avd. 92. Partene står fremdeles langt fra hverandre. Etter en god gjennomgang av bedriftens behov for fleksibilitet og personellets behov for forutsigbarhet, har vi bestemt oss for å arbeide videre for å finne en løsning lokalt. Neste møte er satt til 2. mars.

Årsmøte. Fristen for å fremme forslag gikk ut denne uken og innkomne forslag vil bli behandlet på styremøte førstkommende tirsdag.

Påmeldingsfristen til årsmøtet er 2. februar.

”Vårens vakreste eventyr” Lønnsoppgjøret nærmer seg. Som eneste bedrift på borebedriftsavtalen påhviler det oss et særskilt ansvar i å revidere denne. Det generelle tillegget har vi derimot lite innflytelse på. Har du forbedringsforslag på de tekniske bestemmelsene så send dem inn. Med tekniske bestemmelser mener vi alle bestemmelser i del 2 fra punkt 1 til 33. Alt fra lønnsinnplassering i matrisen til permisjonsbestemmelsene.

Vår oppfordring i forrige ukebrev avslørte at det er tillitsvalgte der ute som ikke er registrerte hos oss. Kan det være flere? Hjelp oss å få fullstendig og oppdaterte oversikter.

Tore Hegerberg
Klubbleder