040210

Kjære medlemmer!

Ukens brev vil i sin helhet omhandle nærværsdebatten som raser i media for tiden. Oljearbeiderforeningen er opptatt av spørsmålet både i egen bedrift og samfunnet ellers. Vårt inntrykk er at debatten preges av et ensidig syn på den lille andelen som er sykemeldte, og at vi dermed mister gode muligheter til å få et høyere nærvær.
Jeg klipper inn deler av en analyse skrevet av Magnus Marsdal i Manifest Analyse. Håper at innlegget skaper en mer nyansert debatt, og at vi i egen bedrift , med fagforeningen som medspiller, når målene våre. Kort sagt mener OAF at løsningen ligger i tillitsforhold og gjensidig respekt .

”Sykelønnsdebatten preges av høyresidens tradisjonelle menneskesyn, der arbeid er noe individet alltid vil minimere mest mulig. Dette fører i retning mistillit mot den sykemeldte, økt kontroll og overprøving av legene. Problemet med dette, som i management-sjargong kan kalles «3 prosent-ledelse» (fokus på de tre prosent som avviker, ikke det store flertallet), er at man overser 97 prosent av bildet.
Og hva finner man der? Arbeidsplassene. Som er hvor arbeidet for redusert sykefravær må ta fatt. Og arbeidet er godt i gang! Manifest Analyse dokumenterer i publikasjonen «Redusert sykefravær» hva som kjennetegner fire virksomheter som kan vise til imponerende innsats mot sykefravær de siste årene.
Mest oppsiktsvekkende er Tillitsprosjektet i Mandal kommune. Mandal har jobbet systematisk med redusert fravær siden 2003, blant annet gjennom tett oppfølging av sykemeldte. I 2008 gikk kommunen radikalt til verks, og innførte fri adgang til egenmelding. Ja, du leste riktig. Det er adgang til 365 dagers egenmelding. «Den tilliten må vi ha til de ansatte, de er tross alt voksne mennesker,» forklarer prosjektlederen i Mandal kommune. Dette er det motsatte av Høyres mistenksomme menneskesyn. Og hva skjedde med sykefraværet? Det gikk _ned_ – fra 6,8 prosent i 2007 til 5,8 prosent i 2008 (gjennomsnittet i kommunesektoren var 8,2).
Mandals suksess er ikke bygd på innstramming eller mistillit, men på tillit, gjensidighet og felles ansvar. Det samme ser vi hos elektrofirmaet Profitek. Bergensavdelingen fikk ned fraværet fra 2008 til 2009 gjennom Trivselsprosjektet. Det viktigste tiltaket var å gi ansatte økt innflytelse. De fikk forme og utvikle sitt eget arbeidsmiljø. Forslagene som kom opp gjennom kveldssamlinger ble fulgt opp med innføring av alt fra nye arbeidsklær og utstyr til lærlingkurs og ledertrening. Bedriften valgte fornyelse gjennom økt innflytelse til de ansatte på gølvet. En bonuseffekt ble 20 prosent redusert sykefravær på ett år.
I Vaksdal kommune er fravær blant renholderne redusert fra 33 til 6,5 prosent med tilsvarende tilnærming. Rica Hotell Hell har gått fra å ha 13 prosent fravær til å bli en mønsterbedrift gjennom å lytte til og tilpasse arbeidsplassen til behovene og ideene til den enkelte stuepike eller resepsjonist.
Fellesnevneren for vellykket innsats mot sykefravær er tillit. Tillit skaper respekt, trygghet og ansvarsfølelse, og ikke minst: Dette utløser kreativitet, som skaper de gode løsningene.
Sveriges borgerlige regjering har gått motsatt vei og innført et system bygd på mistillit. Jens Stoltenberg skriver på sin blogg at han nå vurderer om svenskenes tiltak «også skal iverksettes her». Sverige har et sykemeldingssystem der verken den ansatte eller hennes lege avgjør sykemelding, men statens byråkrati.
Kanskje har statens utgifter gått ned, men den svenske erfaringen er ikke noen solskinnshistorie. «Kreftsyke Carin må jobbe deltid,» forteller en svensk avisoverskrift fra 12. november.


Pasienten har vært igjennom en tøff brystkreftbehandling, og jobbet i samråd med legen halvtid som videregåendelærer i Stockholm. Så slo det svenske NAV (Försäkringskassan) til og fjernet hele sykelønnen hennes.
Hun tvinges til fulltid, og ifølge TV 4 Nyhetskanalen «blitt dårligere igjen». Saksbehandleren mente læreren bare kunne ta seg en lettere jobb, som billettselger på T-banen, for eksempel. Försäkringskassan forbeholder seg retten til å omplassere den syke til en hvilken som helst jobb i svensk arbeidsliv. Neste år ligger det an til at det svenske NAV vil kaste 55.000 sykemeldte ut av sykelønnsordningen.
Denne typen mistillitsbasert system skaper utrygghet og frykt. Det viser ikke syke mennesker respekt, det inspirerer ingen ansvarsfølelse og utløser ingen kreativitet. ”


Vi må også gjøre oppmerksom på at klubbkontoret neste uke til tider vil være ubetjent. Undertegnede vil være opptatt i Stavanger med rettsaken mot STATOIL, Torild vil være på kurs og Henning vil avspassere noen dager

Med hilsen
Tore Hegerberg
Klubbleder