110310

Kjære medlemmer!

Arbeidsmiljø. De siste to ukene har vært preget av store arbeidsmiljøutfordringer i bedriften. Tillitsvalgte på tid har vært svært opptatt med å bistå både enkeltmedlemmer og grupper. Vår oppgave er å sikre våre medlemmer trygghet i arbeidsforholdet og arbeidsforhold som bygger på tillit og respekt. Det er med synd å melde, ikke tilfelle i dag.

Valg av styrerepresentanter til bedriftsstyret. Vi minner om fristen som er senest førstkommende tirsdag. Som vanlig er det medlemmer av Oljearbeiderforeningen som har fått de fleste nominasjonene. Dette tar vi som et godt tegn på at vi har størst tillit i å representere alle ansatte i styret. Husk at antall nominasjoner ikke er avgjørende. Det er antall stemmer i valget som teller. Derfor oppfordrer vi alle våre medlemmer å stemme på våre ved valget. Lykke til.

Permitteringer. Forrige uke bestemte bedriften at de ville permittere alle i avd. 92 (RDS) i mangel av arbeid. Bare en uke etterpå ser vi at ”ordreboka” fylles. Vi har derfor tilskrevet bedriften denne uken og bedt dem trekke varselet om permittering. Grunnlaget er ikke lenger er tilstede. Det er svært viktig i forbindelse med dette at alle passer på at det ikke er bruk av vikarer i våre operasjoner. Hjelp oss med denne jobben. Treffer du på et nytt ansikt så sjekk ut om vedkommende er fast ansatt.

Årskonferanse i Manifest Analyse. Undertegnede deltok forrige uke på konferansen til fagbevegelsen sitt nye analysesenter. Her ble blant annet den store media¬debatten rundt sykefravær satt under lupen. På område etter område ble høyresiden sin propaganda plukket fra hverandre. Sannheten er at sykefraværet i Norge er på samme nivå som i 1972. Så den ”eksplosive økningen” det vises til i media er en bløff. Samtidig viser analyser fra 1988 at antall uføre i dag er helt på linje med det som ble forutsett for over 20 år siden. Fagbevegelsen bør være stolt over dette. Gjennom vårt arbeid med et inkluderende arbeidsliv greier vi å unngå en negativ utvikling i et arbeidsliv som blir råere og hardere for hvert år.

Med ønske om en god helg
Tore Hegerberg
Klubbleder