190310

Kjære medlemmer!

Kranførersaken. Dom i tingretten falt denne uken. Vi nådde ikke fra i søksmålet om virksomhetsoverdragelse. Imidlertid var det dissens mellom dommerne og dermed vurderes det i skrivende stund om saken skal ankes. Vi avventer tilbakemelding fra hver enkelt sakfører før vi formelt ber om anke.
Vi nådde heller ikke fram i spørsmålet om å stå i stilling til en evt. anke kommer opp. Dette betyr at det er særdeles viktig at våre kranførere opprettholder kompetansen i henhold til avtale mellom KCAD og Statoil. Avvik fra dette må fortløpende tas linjeveien for videre aksjon.


Permitteringer i RDS avd. 92. Jeg har fått mye pepper for ordleggingen i siste ukebrev. Noe av den er til og med berettiget da det ikke er lett for klubbleder å ta riktige beslutninger når infogrunnlaget er magert. Denne uken har vi sammen med ledelsen gått grundig gjennom grunnlaget og bedriften har gjort en god jobb med å få i gang prosjekter slik at permitteringer kan trekkes. I skrivende stund har jeg fått melding om at antall permitteringer er redusert med ca 2/3 og det er bra. Vi har også en uke igjen før påske og bedriften jobber hardt med de resterende. Det er riktig å ta med her at mye beror på kundens sengekapasitet ute på riggene så derfor er vi avhengige deres imøtekommenhet også. Vi krysser fingrene for at dette skal løse seg på en god måte.


Styrevalget. Noen av oss har ventet spent på resultatet etter opptellingen på onsdag. Det viser seg at valget må tas om igjen. For videre informasjon viser jeg til E-post fra valgstyret som er sendt ut til hver enkelt.

Med ønske om en rolig helg på land og sjø

Tore Hegerberg
Klubbleder