260310

Kjære medlemmer!

Virksomhetsoverdragelse. Saken er nå bestemt anket og dermed tas dette videre av juristene i LO. Vår oppgave nå er å sørge for at våre dekksoperatører som blir berørt av denne saken blir ivaretatt på en god måte. Vi har bedt bedriften om et møte i uka etter påske hvor vi vil drøfte situasjonen. Når det gjelder nedbemanning vil vi følge ansiennitetsprinsippet.

Valg til styret i Oljearbeiderforeningen. Vi minner om fristen 13. april. Ta høyde for postgangen og lever stemmekonvolutten i god tid. Dette kan vi, så her blir det ikke snakk om noe omvalg. Husk også at stor deltakelse er viktig for at de valgte skal få den tillit de trenger for å gjøre en god jobb. Dess større valgdeltakelse – dess bedre jobb!

Avd.92. Det er med glede at vi i skrivende stund kan melde at permitteringene ikke RDS trår i kraft. Det har fra ledelsen sin side og de lokale tillitsvalgte vært utført en god jobb for å holde guttene i arbeid. Prosjekter har blitt flytta på, kunden har blitt involvert og det er funnet oppgaver på land for å avhjelpe. Dette står det respekt av selv om vi da kanskje får mindre å gjøre etter påske. Vi har tro på at det samarbeidet vi nå har etablert skal føre til en stabil situasjon videre utover våren.

Klubbkontoret vil være helt ubemannet mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken. De tillitsvalgte på tid har mye opparbeidet tid som må avspaseres. Av erfaring er dette rolige dager, og vi benytter anledningen til å ta noen fortjente fridager. Kjenner jeg de andre rett så vil vi være innom å sjekke mail innimellom.

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god påske. En spesiell hilsen til de som må være borte fra familien og de som er omfattet av vaktordning på land.


Med hilsen
Tore Hegerberg
Klubbleder