090410

Kjære medlemmer!

Denne uken har vært preget av forhandlingsmøte med bedriften, Arbeidsmiljøsaker i forbindelse med oppstart Ringhorne og forberedelser til lønnsoppgjørene.

Forhandlingsmøte. Regulering av protokoll vedrørende trekk av matskatt gikk greit. Partene ble enige om å ta lønnsgruppe C (boredekksarbeider/ass.tårnmann) med i trekkordningen. De få i gruppe E som når innslagspunktet på 600.000,- må fortsatt leve med trekket på desemberlønnen. Bedriften vil for disse forsøke om det er mulig å flytte trekket til januar for å unngå stor belastning på desemberlønnen. (Januarlønnen har jo i seg en del av feriepengene).

De andre sakene kom vi ikke i mål med da bedriften i de fleste måtte innhente mer opplysninger før de tar stilling. De viktigste her er i rask rekkefølge: Kompensasjon for mobbåtberedskap for kranførere på OSØ, svingskift for et par av medlemmene, salær for kranførersensorarbeid, avlønning for velkomstmøte på OSS. Alle disse sakene har tilbakemeldingsfrist i slutten av neste uke.

På bakgrunn av at protokollene for oppstartsprosjektet på Ringhorne er ferdigbehandlet, ser vi at det er uklarheter hos mange i Stavanger når det gjelder avlønning, oppgjør for merarbeid/overtid, avspasering med mer. Her vil bedriften ta en ”opprydding” slik at vi blir i tråd med avtalene.

Vi har også drøftet eventuelt bortfall av hjelpearbeider natt i forbindelse med endringen i krankjøring. Dessverre hadde ikke bedriften noe nytt å komme med her, så vi ba dem om å ta kontakt med kunden for å avklare det kontraktuelle. Slik det ser ut i dag er det ikke snakk om oppsigelser eller overføring K-pool. Vi har tro på at dette løses til fordel for alle parter.

Vi har også avklart at ansatte som begynner igjen etter egen oppsigelse vil få lønnsansiennitet i tråd med tariffavtalen og bare miste bedriftsansienniteten.

God helg.
Tore Hegerberg

klubbleder