170410

Kjære medlemmer!

Ukebrev på mail. Dessverre så blir dette det siste ukebrevet som blir sendt ut på mail til dere inntil videre. Dere må nå selv gå inn på vår hjemmeside (www.oaf.nu) for å lese dem.
Grunnen til dette er at det etter styrevalget på ansattesrepresentanter er reist spørsmål om bruk av vårt e-postsystem til å promotere enkeltpersoner eller grupper via bedriftens e-post. Vi ønsker å være i tråd med våre etiske retningslinjer og velger derfor kun å bruke vår hjemmeside til informasjon fra klubbkontoret. I denne forbindelse skal vi sammen med bedriften gå igjennom våre etiske retningslinjer for å se om vår bruk av e-post til masseutsendelser er innenfor grensene. Det er bare å beklage at enkeltpersoner ikke ser det samme som oss.

Når det gjelder ukebrevet som oppslag ute på riggene, så vil vi som vanlig få våre tillitsvalgte til å henge disse opp.

Nytt styre i OAF. Opptelling av stemmene etter vårt styrevalg er foretatt. Det ble denne gang mange gjenvalg, og vi viser til eget skriv på hjemmesiden for detaljer. (stemmeprotokoll). De eneste endringene kom på landbaseavtalen hvor Atle Kvammen kom inn, og på første varaplass for borederiftsavtalen hvor Patrick Læret nådde opp.
Styret konstituerer seg i uke 19.

Fra asken til ilden. I skrivende stund er flytrafikken til/fra Bergen innstilt på grunn av vulkanaske i luften. Vi vet at mange blir rammet av dette, og håper det ordner seg for de fleste. Skulle det bli snakk om tap som kan være dekket av vår reiseforsikring så ikke nøl med å ringe 02301 for å registrere skaden/tapet.


God helg.
Tore Hegerberg

klubbleder