160410

Permitteringsvarsel - offshoreansatte

Oljearbeiderforeningen er informert av KCA Deutag Drilling om den pågående streiken mellom Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet. Bedriften har mottatt melding fra Statoil om at KCAD sin virksomhet kan bli rammet av streiken.

 

Så snart bedriften får en oversikt over situasjonen vil det bli gitt nærmere opplysninger om det endelige tidspunktet for permitteringens iverksettelse. Den enkelte arbeidstaker som måtte bli berørt vil få underretning i så lang tid forut som mulig.

 

Varsel om permittering sendes på e-mail til hver enkelt arbeidstaker og som oppslag på plattformene.

 

Nærmere informasjon vil bli gitt fra KCAD.

 

Sign.: torild@oaf.nu