270410

Kjære medlemmer!

AFP (avtalefestet pensjon). Klubbkontoret får mange henvendelser på hvordan omleggingen av AFP vil slå ut for oss. Dette er et omfattende spørsmål, og vi ser ikke alle forhold i dag. Det vi kan se, og som er viktig for de som fyller 62 år i inneværende år, er at for de som har bestemt seg for å gå av med AFP med virkning fra 1 januar 2011 må søke før 31 juli. Dette på grunn av oppsigelsestid og lang saksbehandlingstid. Det vi også kan si noe om er at for de som ikke har tenkt å jobbe ved siden av AFP kommer bedre ut med gammel ordning enn ny ordning som trer i kraft 1 jan 2011. Vi vil legge ut mer info på hjemmesiden etter hvert vi får mer info.

Kredittkort. Vi registrerer at bedriften tilbyr gratis kredittkort til de ansatte. Vi gjør oppmerksom på at OAF ikke har noe med dette å gjøre. Som dere ser så skal dette kortet knyttes opp mot HRG, og vi kan da gå ut ifra at du selv skal legge ut for reiser heretter. Oljearbeiderforeningen ser det ikke som sin oppgave å pålegge/markedsføre en slik ordning for våre medlemmer. Vi har også dårlige erfaringer med lignende ordning tidligere i selskapets historie.

Sist uke var klubbleder opptatt med møter i Stavanger hele uken. (Dvs. mandag og fredag ble tilbrakt på buss og hurtigrute.) På tirsdag var vi hos Ptil og la fram status for oppstart på Ringhorne, onsdag var det tariffkonferanse og torsdag var det møte i NR-forum. (Industri Energi sin samarbeidskomite hvor vi er medlem). Blant annet ble kravene ved evt. båttransport til riggene diskutert, tariffkravene finpusset og penssjonspørsmål diskutert.

Presisering. Det er alltid noen som har et stort behov for å sverte klubben vår. Nå går det tydeligvis på vår rolle i beslutningen om omvalg av ansattesrepresentanter til styret. Oljearbeiderforeningen har ikke krevd omvalg. Derimot har undertegnede, etter samtale med vedkommende som er skyld i tvilen rundt valget, bedt valgstyret å vurdere om valggjennomføringen var god nok. Vi har tillit til at valgstyret har behandlet dette på en god måte og kommet til en riktig avgjørelse.

 

Vedlagt følger utskriftsvennlig utgave til oppslag.


Tore Hegerberg

klubblederRelaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo100426.pdf