070510

Kjære medlemmer!

Lønnsoppgjør. Ukens tarifforhandlinger endte med brudd sent torsdag kveld. Dette betyr at oppgjøret går til megling. Som vanlig forhandlet vi samtidig på sokkelavtalene som omfatter operatør, forpleining og borebedriftsavtalen. I tillegg forhandles det samtidig for oljeservicavtalen. Det var krevende forhandlinger da rammen i år var særdeles lav i forhold til tidligere hovedoppgjør. (ca 3 %). Når det samtidig er mange tekniske krav som er fremmet er det vanskelig å finne løsning på alt. Bruddet kom på innplassering av renholder med fagbrev og boredekksarbeider med fagbrev. For vår del så er det ikke i dag så mange i denne gruppen som har fagbrev, men forpleining har mange som ikke får uttelling for sin kompetanse. Vi hadde tro på at motparten kunne komme oss i møte på dette i og med at ett av hovedmomentene for oppgjøret var likelønn og at renholdsgruppen stort sett består av kvinner. For vår del er det viktig at fagbrev honoreres i samme lønnsgruppe slik at vi ikke får A og B-lag innenfor fagarbeidergruppene.

For vår del er det også synd at vi ikke kom i mål da de fleste av våre prioriterte krav lå inne i siste forslag før bruddet. Vi hadde da inne både forhøyet nattillegg, forhøyet konferansetillegg, mekaniker i gruppe A og flere av de andre tekniske kravene.

På mandag vil vi diskutere plassoppsigelse på våre rigger, men samtidig har vi tro på at vi skal komme i mål med hjelp av riksmeglingskvinnen sin hjelp. Det er mer prinsipp det her står på enn penger.
Tidspunktene for megling og eventuell streik avhenger av hvor stor kø det er hos meglingskvinnen. Jeg antar at en megling ikke vil være avsluttet før ut i neste måned. For ytterligere info viser vi til forbundets hjemmeside.

Neste uke vil klubbkontoret være ubetjent da vi avholder konstituerende styremøte.

Vedlagt følger en utskriftsvennlig versjon.


En riktig god helg til dere alle.

Tore Hegerberg
klubblederRelaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo100507.pdf