210510

Kjære medlemmer!

Tariffoppgjørstatus
Som beskrevet i forrige brev så ble det brudd i forhandlingene på både Borebedriftsavtalen og Oljeserviceavtalen. Mekling for disse er satt til 14. -16. juni. En Streik vil derfor ikke bli aktuell før langt ut i fellesferien.
I dag ble det forhandlet på Landbaseavtalen hvor vi har medlemmer i RDS avd 92.
Det endte også med brudd. Bruddet kom på kravet om dagsingrett i vår bedrift. Vi er meget skuffet over at vår egen bedrift ikke stiller i disse forhandlingene. Dette er å vise ringakt for topartssystemet i arbeidslivet. Faren for streik her er meget stor.
Bransjeavtalen forhandles den 25. mai og de lokale reguleringene SKAL være ferdig før 1 juli.

Kredittkorttilbudet fra bedriften. Det blir sagt på utreisemøter at Oljearbeiderforeningen (OAF) har bifalt denne ordning. Vi understreker igjen: OAF har ikke hatt noe med dette å gjøre. Vi har i mange år blitt invitert til å drøfte dette, men har ikke funnet det hensiktsmessig for våre medlemmer. Vi ser på dette som et forsøk på å selge inn ordningen med vår hjelp. Vi har tro på at våre medlemmer selv ser at dette er et forsøk på å få hver enkelt ansatt til å forskuttere sine reiser selv. Hver enkelt kan da med erfaring på hvor lang tid det tar å få refundert reiseregninger selv finne ut om dette lønner seg eller ikke.

Klubbstyrevalget. Styret avholdt konstituerende styremøte forrige uke. Undertegnede takker for tilliten ved å få gjenvalg som leder. For fullstendig konstituering vises til hjemmesiden under fanen ”om oss”.

Klubbleder blir opptatt med forhandlinger på NR-området hele neste uke.
Torild vil være opptatt fra tirsdag 25. med forhandlinger på Bransjeavtalen.
Henning vil være opptatt med HMS-komitemøte for Oseberg B&B på onsdag 26. mai.

 

Vedlagt følger en utskriftsvennlig versjon.

En riktig god helg til dere alle.

Tore Hegerberg
klubblederRelaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo100520.pdf