020610

Kjære medlem!

Forrige uke ble flyteriggoppgjøret ferdigforhandlet og Bransejavtalen påbegynt. Flyteriggoppgjøret (NR) endte med generelt tillegg på 2,75 % og en økning på nattillegget på 8 kroner. For mer info om tekniske bestemmelser vises til info på forbundets hjemmeside.
Bransjeavtalen startet 25. mai og fortsetter torsdag 3. juni. Et av de vanskelige punktene i disse forhandlingene er definering (evt. utvidelse) av virkeområde. Dette er et viktig punkt for oss fordi dette kan gi oss den høyt etterlengtede forhandlings¬retten for individuelt avlønnede medlemmer. Vi krysser fingrene.
Lokal lønnsregulering på bransjeavtalen er tidfestet til 22. juni.
Mekling på Landbaseavtalen er i skrivende stund ikke tidfestet. Dette blir tøffe forhandlinger hvor streikefaren er overhengende.

En unnskyldning: Klubbleder har en målsetting om å besvare alle henvendelser i rimelig tid. Med det trykket som har vært i mai med forhandlinger og flyttesjau må jeg innrømme at det er flere av dere som ikke har kommet igjennom på telefon og som ikke har fått svar på sine E-post. Jeg beklager at jeg ikke har ringt opp igjen alle, men mener nå at jeg er à jour med oppfølging av E-post.

Neste uke tar vi bruk de nye kontorene på Espehaugen, og vi gleder oss stort.
Klubbkontoret er plassert innerst i arkivet, men vi skal nok som vanlig markere oss godt i bedriften. Det beste med flyttingen er at det er planer om å ha alle utreisemøter på kontoret framfor heliport. Dette vil gjøre det enklere for våre medlemmer å treffe de tillitsvalgte – og visa versa. Generelt vil dette bygge sterkere bånd mellom hav og land som igjen bygger den positive identiteten som bedriften er avhengig av.

Ferieavvikling på klubbkontoret. Torild: 5. juli – 30. juli, Henning: 10. juni – 29. juni, Tore: 12. juli – 30. juli. Det må tas forbehold om endringer i forhold til eventuell streik eller annet påkrevet tilstedeværelse. Endringer kan bli aktuelt.


Vedlagt følger utskriftsvennlig utgave.

Med hilsen
Tore Hegerberg
klubblederRelaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo100602.pdf