100610

Kjære medlem!

Ukebrevet kommer igjen ut pr e-post. Det har dessverre ikke lykkes oss å få til en oppgang på etiske retningslinjer ved bruk av e-post. Derimot har vi fått en forståelse med bedriften om at bruk av bedriftens e-post til kontakt med medlemmene er å anse som en del av pliktene og rettighetene i topartsforholdet mellom bedrift og fagforening. Mange av dere har savnet denne e-posten, og det forteller oss at brevet settes pris på.

Bransjeavtalen. Lokale lønnsreguleringer starter 22. juni. Vi har denne uken avholdt medlemsmøte på Espehaugen og Torild tar medlemsmøte i Tananger neste uke. Vi har fått flere innspill på innretning av oppgjøret som vi tar med oss i forhandlingene. Det er ikke alle som kan stille i medlemsmøte, så det er også anledning til å gi innspill til Torild via e-post fram mot forhandlingene.

Som vi skrev i forrige brev så krysset vi fingrene for å utvide bransjeavtalen til også å omfatte våre medlemmer på land og offshore som er individuelt avlønnet. DETTE GREIDE VI.
Dette betyr at vi nå har forhandlingsrett for denne gruppen. Vi skal nå se på hvordan vi best ivaretar denne retten. Lederne har i dag avtale med bedriften for denne gruppen, og vi vil respektere den. Vi har alltid hatt et godt forhold til Lederne og vil ikke foreta aktiv verving av deres medlemmer. Det er å håpe på at dette skal bli et sunt konkurranseforhold som presser oss til å gjøre en god jobb for medlemmene hos begge forbund.

Landbaseavtalen har fått avtale om mekling hos riksmeglingsmannen den 6. juli.
Her er faren for streik fremdeles stor, slik at vi har begynt å forberede en eventuell streik. Medlemmene på denne avtalen vil få direkte informasjon fra egen tillitsvalgt.

Neste uke vil klubbleder være opptatt med meklingen på borebedriftsavtalen. Torild vil onsdag være opptatt med medlemsmøte i Tananger. Henning prøver å få tatt litt ferie, men Jan Inge Olsen vil betjene verneombudskontoret og ivareta arbeidsmiljøsakene.

Med ønske om en god helg til alle på land og sjø

Tore Hegerberg
klubbleder