240610

Kjære medlem!

Beklager at ukebrevet ikke kom før helga. Meklinga tok på og undertegnede gikk rett til sengs med høy feber. Tydelig uvant med nattskift igjen;-)

Meklingen på borebedriftsavtalen var i havn torsdag morgen kl 07.00.
Generelt tillegg for våre medlemmer ble kr. 14.700,- hvorav 4.700,- er tillegget vi får på grunn av lønnsglidning hos operatørene. Vi nevner også økning av nattillegget på 6 kroner og 10 kroner for dem som har konferansetillegg.
Vi har også endelig etter 10 års kamp fått riggmekaniker opp i lønnsgruppe A sammen med elektriker og vi har fått alle boredekksarbeidere med fagbrev opp i lønnsgruppe B. For detaljer viser vi til riksmeklingsmannens møtebok som du finner på forbundets hjemmeside. Foreløpige tilbakemeldinger tyder på at oppgjøret er godt mottatt hos våre medlemmer. For egen del tilføyer jeg at med de lave rammene som lå der i år så har vi fått maksimalt ut av dem.

Bransjeavtalens lokale reguleringer skulle vært i havn denne uken. Dessverre manglet bedriften noe underlagsmateriell så derfor blir nok dette oppgjøret igjen ikke ferdig før etter ferien. Vi har likevel startet med å drøfte prinsipielle spørsmål rundt reguleringene. Vi har jo i år fått forhandlingsretten for VDL, borer, boresjef og sikkerhetsoffiser og vi drøfter nå hvordan vi praktisk skal ivareta disse i forhandlingene. I og med at lederne har en avtale her så kan det bli vanskelig å få på plass en ny allerede i år. Men Lønn Skal Vi bidra Med!

Når det gjelder forhandlingsretten til individuelt avlønnede vil vi tilskrive hvert enkelt medlem i denne gruppen etter ferien for å belyse de praktiske endringene dette medfører.

Så inntil videre: Hils pent på sjefen din – i morgen så kan dere være fagforeningskamerater.

God helg til alle.

Tore Hegerberg
klubbleder