160710

Tillitsvalgtkonferansen 2010

Tillitsvalgtkonferansen avholdes 31. august – 2. september på Thon Hotel Bergen Airport, Kokstadveien 3, Kokstad. Konferansen starter kl.: 10:00 og avsluttes 2. september kl: 16:00.

Innkallingen er sendt på e-post til Tillitsvalgt, varatillitsvalgt, HVO m/vara, styremedlemmer og vara.


Påmeldingsfrist 9. august.

Sign.: torild@oaf.nu