080710

God sommer


Klubbleder i feriepositur
Sommerbrev fra klubbkontoret Espehaugen 8 juli 2010


Kjære tillitsvalgt. Du leser nå den første fellesmailen til alle våre tillitsvalgte. Henning har fått lagt inn en fellesadresseliste i Outlook som kan brukes når vi vil nå alle tillitsvalgte i Oljearbeiderforening. Dette er også i tråd med undertegnedes tiltredelseserklæring hvor jeg målsatte bedre kommunikasjon med de tillitsvalgte.

Denne komunikasjonslinjen er ment å komme i tillegg til ukebrevet og hjemmesiden og vil forhåpentligvis avhjelpe informasjonsbehovet for alle.

Status lønnsforhandlinger. I dag morges kl.04.00 ble siste tariffavtale meklet ferdig og dermed er alle sentrale oppgjør i år ferdigforhandlet. Det er ikke å ta for hardt i at årets oppgjør har vært svært krevende. Nattens oppgjør vedrørte våre ca. 30 medlemmer som er underlagt Landbaseavtalen i RDS. Her var streikefaren stor helt fram til det siste. Dette hang sammen med at vi hadde et krav inne om å få rett til å gå sakte (dagsing) ved uenighet ved lokal lønnsregulering. Denne retten får vi nå fra neste års regulering og det vil forhåpentligvis hjelpe oss til å få en større bit av kaka lokalt. For fullstendig info se hjemmesiden til forbundet. Da gjenstår lokal lønnsregulering på bransjeavtalen onshore og Landbaseavtalen offshore. Henholdsvis august og oktober.

Ferie. Torild er ute i sin første uke nå og er tilbake den 2 august. Henning er ute på ferie nå, men har vært her innimellom så jeg regner med at han har mye igjen. Undertegnede går ut på ferie fra den 12 juli og har planer om å ta minst 4 uker.

I og med at Torild er på ferie har det ikke lykkes undertegnede å få sendt ut ukebrev. Selv med god opplæring måtte jeg melde pass i den teknologiske verden. Så om du er ute på riggen nå så sørg for at dette brevet blir hengt opp på vanlig plass .

Med ønske om en fortsatt god sommer legger jeg ved et bilde av klubbleders favorittfritidssyssel. Om ikke skjorta blir strøken så er i hvert fall sveisen det;-)


God sommer til dere alle

Tore Hegerberg