130810

Kjære medlem!

Da er vi på plass igjen etter ferien. Batteriene er ladet og pågangsmotet er tilbake

Det blir en travel høstsesjon for fagforeningen.
Det er landsmøte på oktober og som vanlig ønsker vi å bidra til å stake ut kursen for de neste 4 år. Vi har også lagt opp til et tettere samarbeid med klubbene som organiserer innen rederiforbundet. Spesielt de som driver med plattformboring.(Odfjell og Seawell). Allerede den 24.8 avholdes det et felles styremøte med disse klubbene.

Framtidsutsikter. Det kommer mange spørsmål rundt bemanningssituasjonen som oppstår når OSC og senere OSB går inn i store oppgraderinger neste år. Samtidig kan det bli endringer på Kvitebjørnkontrakten. Jeg har denne uken hatt samtaler med direktøren. Det er alt for tidlig å si hva situasjonen blir, men det jobbes aktivt med å finne andre oppgaver for å sikre arbeidsplassene. Vi vil ha mer konkret å komme med etter tillitsvalgtkonferansen i begynnelsen av september.

De lokale forhandlingene på bransjeavtalen skal nå tas opp igjen etter ferien. Det viser seg at det er vanskelig å finne datoer hvor alle parter er tilstede. Hold ut – etterbetaling kommer.

Forhandlingsretten for individuelt avlønnede offshore var et gjennombrudd i de sentrale forhandlingene i år. Imidlertid er det oppstått tvil hos bedriften om dette gjelder alle stillingskategorier. Bedriften mener at borer og sjefselektriker/mekaniker ikke er omfattet. Dette må nok opp til IE og OLF for å finne ut av. Vi har tro på at dette ordner seg på beste måte.

Utreisemøtene i Bergen foregår endelig på huset. Stikk gjerne innom klubbkontoret. Dere finner oss innerst i arkivet.

God Helg
Tore Hegerberg

Klubbleder