270810

Kjære medlem!

Tilgjengelighet på klubbkontoret.
Som jeg skrev i forrige info så er det travelt for de tillitsvalgte på tid i Bergen.
Denne uken har vært fylt med møter og innvielse av nytt kontor på mandag. Tirsdag, onsdag og torsdag har hele styret vært på felles styremøte sammen med de andre klubbstyrene som har avtale med Norsk rederiforbund. Neste uke vil vi ha vårt eget styremøte på mandag og tillitsvalgtkonferanse tirsdag, onsdag og torsdag.
Derfor blir det ikke bemannet på klubbkontoret disse dagene. For å bøte på dette prøver vi å følge med på E-posten og ta unna de henvendelser som kommer der. For selv om vi fysisk ikke er tilstede på kontoret så leser vi mal når vi har tid. Bruk gjerne adressen; post@oaf.nu. Da vil hele klubbstyret få den og dermed kan du få svar selv om klubbleder og sekretær ikke er tilgjengelig.

Bransjeavtalen. Det er med stor skuffelse at jeg må melde at det fremdeles ikke har vært mulig å få bedriften til forhandlingsbordet på årets regulering. Mange unnskyldninger er blitt forelagt oss, men det hjelper lite. Dette føyer seg inn i rekken av dårlig etterlevelse av spillereglene i vår bedrift. Vi i Oljearbeiderforeningen har på første dag etter ferien gitt dem oversikt over mulige dager og samtidig gitt uttrykk for fleksibel prioritering for å få dette unna. Det ser ut som om det er viktigere å drikke sjampis på en båt under oljemessen i Stavanger enn å skjøtte sine plikter i Bergen.


Med ønske om en God Helg

Tore Hegerberg
Klubbleder