030910

Strid om verneombudene i Statoil

Strid om verneombudene i Statoil

Det har i over ett år vært full strid om hvordan verneombudstjenesten i Statoil skal organiseres. Styrking sier Statoil, rasering mener fagforeninger.

 

Følg linken til Stavanger Aftenblad. Te art. som beskriver veldig meget når du tenker om.

 

http://www.aftenbladet.no/energi/1255016/Strid_om_verneombudene_i_Statoil.html

 

 

 

 

Umulig å jobbe ved siden av.....

http://www.aftenbladet.no/energi/1255010/ndash_Umulig_aa_jobbe_ved_siden_av.html

 

Fritt fram for småbåter offshore
Statoils overvåkings- systemer offshore fanger ikke opp små fritids- båter –kun større fartøy som utgjør en kollisjonsfare. ( dette ble ivaretatt før, av Standbye båter til hver rigg, egen tilførsel)

 

http://www.aftenbladet.no/energi/1255013/Fritt_fram_for_smaabaater_offshore.html

 

Sig. K-HVO

Henning@oaf.nu