100910

Kjære medlem!

Tillitsvalgtkonferansen 2010 ble avviklet forrige uke. 25 tillitsvalgte var samlet i Bergen og gjennomførte en tettpakket konferanse. Gjester var vår egen adm.dir Paul Horne, forbundets sekretær Steinar Egeland og områdeansvarlig i forbundet Torbjørn Teigland. Det blir alt for mye å oppsummere her så vi nøyer oss med å vise til de lokale tillitsvalgte når det gjelder hvilke saker som ble drøftet. Torbjørn Teigland sin presentasjon om HELP forsikring vil vi sende ut til de tillitsvalgte slik at de kan svare på forespørsel. Årets konferanse hadde som rød tråd å lære crewtillitsvalgte opp i aktivt arbeid. Her kjørte vi derfor kurs i praktisk PC-arbeid og fokuserte på de forskjellige tjenester vi finner på nettet.
Vi gjennomgikk også en spørreundersøkelse som forbundet har gjennomført blant 7000 av våre medlemmer. Denne sier noe om hvilke forventninger medlemmene har til forbundet og hvilke saker de mener er viktige. Denne undersøkelsen er sendt ut til alle tillitsvalgte.

Pensjon og fripoliser. Vi har som fagforening en plikt til å arbeide for at våre medlemmer har så gode pensjonsordninger som mulig. De fleste av oss husker det store pensjonsranet som ble gjennomført siste gang vi skiftet eiere. I den forbindelse har de aller fleste av oss en eller flere fripoliser. Vi har i disse dager bedt vår samarbeidspartner i forsikringsspørsmål om å lære oss mer om dette slik at vi mer direkte kan rådgi våre medlemmer om hva som lønner seg. Allerede nå kan vi fastslå at dårligst avkastning på fripolisen får du hos de store aktørene i markedet.
Vi vil ut over høsten komme med mer info på hjemmesiden om dette for å hjelpe dere til å velge rett forvalter.

Gavepensjon 1G. For noen år siden fikk vi en gavepensjon fra bedriften på 1 G til de som benyttet seg av AFP. I og med endringer i pensjonsordningene ønsker bedriften å gå tilbake på dette. (Du ble vel veldig overrasket nå?). Oljearbeiderforeningen vil kjempe med nebb og klør for at denne ordningen opprettholdes.

En riktig god helg til dere alle.

Tore Hegerberg
klubbleder