240910

Kjære medlem!

Bransjeavtalen er ferdigforhandlet. Årets oppgjør for våre medlemmer på land ble i dag avsluttet. Det er bare å beklage at det har tatt tid, men til gjengjeld kan vi presentere et resultat vi er stolte av. Rammen for årets oppgjør ble på 3,3%. Dette vil fordeles med et likt kronebeløp til alle, stort kr. 15.500,-.I tillegg blir det en liten pott penger som partene vil bruke til å utjevne noen skjevheter som har oppstått i lønnstabellen. Forhandlingsutvalget har evaluert forhandlingene og resultatet som bra. Vi må huske at årets hovedoppgjør har vært preget av moderasjon, og begge parter har tatt dette på alvor. I tillegg er vi i en skarp konkurransesituasjon i forhold til anbud som vi også må ta inn over oss. Alle andre selskap på denne avtalen er ferdigforhandlet, og sammenligner vi med dem så kommer vi ut sånn midt på treet. Sammenligner vi med offshoreoppgjøret så er rammen noe det samme mens vi denne gangen,(kanskje for første gang?) greide å få til et større kronetillegg.

Fripoliser. Som nevnt tidligere har vi kjøpt rådgivningstjenester med henblikk på å rådgi våre medlemmer i plassering av disse. Ser vi utviklingen på kapitalen hos de ulike leverandører er det klart selskapet SILVER som kommer best ut. Selv under og etter den såkalte finanskrisen har pengene vokst mest hos dem. Vi gjør oppmerksom på at vi kårer Silver som vinner på bakgrunn av historiske fakta. Inn i framtiden kan ingen spå, men pr i dag så er dette det selskapet som forvalter fripolisen best.

Neste uke (uke 39) vil klubbkontoret være ubetjent. Både Torild og undertegnede vil ta ferie. OG LAP TOP’en blir liggende igjen hjemme!
Vi er på plass og tilgjengelig igjen mandag 4 oktober.

På gjensyn om vel en uke.

Tore Hegerberg
klubbleder