111010

Kjære medlem!

Landbaseavtalens oktoberregulering ble forhandlet denne uken. Vi kom til enighet med bedriften om et beløp opp mot det som er gitt i de andre oppgjørene. Det gjenstår noe finregning før vi kan protokollere og gå ut med tallene. Tillitsvalgt Atle Kvammen har tilskrevet de det gjelder med litt mer spesifikk informasjon.

Arbeidslederene i avd 92 RDS sin arbeidssituasjon ble også tatt opp etter lønnsreguleringene. Arbeidslederne savner forutsigbarhet og mener at det er for mye arbeid på land på noen av gutta. Dette spørsmålet er sammensatt så vi satte ned en arbeidsgruppe, hvor Kjell Rygg og Michael Holmstrup er våre representanter. De møter bedriften allerede denne uken.

Bedriftstyrevalget er i gang. I disse dager mottar alle stemmekonvolutter. Denne gangen håper vi at våre medlemmer tar det på alvor og velger inn våre tillitsvalgte. Disse posisjonene er svært viktige for at vi kan være den ledende fagforeningen i bedriften. Styret i oljearbeiderforeningen anbefaler at du som medlem gir din stemme til de som av våre har fått flest nominasjoner. Dette er erfarne tillitsvalgte som tør stå opp for dine rettigheter og som ikke lar seg dupere av ledelsen og eierne. Denne gangen gjelder det mer enn før. Trykket fra eiersiden er stort for å gjøre oss konkurransedyktige foran det store anbudet om halvannet år. Det er kun OAF som i disse sammenhengene som evner å snakke de ansattes sak.
Husk også at vi trenger dyktige vararepresentanter. Før derfor opp 5 – 6 stk av de du har tillit til – sørg bare for at det er våre medlemmer

Lykke til

Denne uken er alle på klubbkontoret opptatt med Landsmøte i Oslo. Kontoret vil derfor være ubetjent.


Tore Hegerberg
klubbleder