221010

Kjære medlem!

Vervekampanje. Oljearbeiderforening vil fra nå og ut året gjennomføre en vervekampanje internt i klubben. Blant dem som verver ut året vil det bli foretatt trekning, og 3 heldige vil få hver sin lap top i premie. I tillegg vil vi trekke ut 1 stk lap top til en av våre medlemmer. Det vil bli sendt ut mer informasjon om kampanjen en av de nærmeste dagene.

Landsmøte. Forrige uke deltok 5 delegater fra Oljearbeiderforeningen på landsmøte i Industri Energi. Våre delegater markerte seg både på talerstolen og i de andre fora hele uken. Som klubbleder er jeg stolt over våre tillitsvalgte som snakker medlemmenes sak også utenfor bedriftens 4 vegger. For mer detaljert info viser vi til hjemmesiden til forbundet.

Denne uken har vært preget av møtevirksomhet og saksbehandling på kontoret. Vi har skrevet to protokoller med bedriften. Den ene er enighetsprotokoll om beregning av ferieavvikling for offshoreansatte som tidvis jobber på land. Dette har vært et langt løp som nå resulterte i felles forståelse og som alle parter er enige om. Denne saken har parallelt blitt forhandlet med Lederne sånn at de er med på samme protokoll.
Uenighetsprotokollen gjelder forståelse av tariffavtalens bestemmelse vedrørende svingskiftkompensasjon. Her greide vi ikke å oppnå enighet. Tvisten blir da send til partene sentralt for å få felles forståelse.

Bemanningssituasjonen. Veldig mange spør om hva som skjer når Oseberg B og C går inn i ombyggingsfase neste år. Jeg ber om forståelse for at vi ikke kan si noe annet enn at ledelse jobber hardt for at så mange som mulig skal være involvert i ombyggingen og dermed sikre god sysselsetting. Vi får også spørsmål om å legge ut ansiennitetslister. Det vil være feil å sende ut slike selv om vi hadde hatt noen.
Det vi kan si er at om det blir snakk om nedbemanning så vil vi følge ansiennitetsprinsippet og se på hele bedriften som et rekrutteringsområde. Det vil si at ved en eventuell nedbemanning så vil alle ansatte bli vurdert etter ansiennitet og ikke bare de operasjonene hvor overtalligheten oppstår.

Tore Hegerberg
klubbleder