291010

Kjære medlem!

Avtalefestet pensjon(AFP). Denne uken var K-HVO Henning, Kasserer Torild og undertegnede på 1 dags kurs i ny AFP-ordning. Forbundet har knyttet til seg rådgivningsfirmaet Tredjepart AS, og vi kan hilse og si at det var meningsfylt. Dette var kompetanseheving på et område som mange av våre medlemmer er opptatt av. Det viktigste vi lærte er at man ikke kan være skråsikker i sin rådgivning før alle bitene i ordningen er på plass, og vi har sett effekten fullt ut. Derfor tilbyr forbundet også personlig rådgivning til våre medlemmer mot en egenandel på 500,-. Se hjemmesida til Industri Energi for mer detaljer. Vi lærte også så mye at vi ikke kan se at det behøves å fjerne gavepensjonen vår på 1 G. Vi har oversendt bedriften informasjon om dette og kommet med forslag hvordan dette kan løses til alle parters fordel. Vi tar opp tråden over helga.

Vervekampanjen er godt i gang. Allerede første uken er det vervet 7 nye medlemmer. Dette er veldig bra. Ett medlem har vervet brorparten av disse, men husk at det er nok at du verver ett medlem for å være med i trekningen av datamaskinene. Vi får se på om vi skal finne på noe annet til ”superververe” i tillegg til trekningen om Lap top’ene. Husk å sende melding til klubben når du har vervet sånn at du blir med i trekningen.

Klubbkontoret har vært på flyttefot igjen. På grunn av omdisponering av kontorene i 1.etasje.(Det skal leies ut noen kontorer) så har vi flyttet til kontorer i 3 etasje. Dere finner oss nå i fløyen hvor lønningskontoret er. Om det hjelper på lønnsnivået til dere gjenstår å se, men vi har skrudd på sjarmen allerede.

Ha en riktig god helg og husk refleks, både på land og sjø. Høstkveldene begynner å bli lange og det er knappe 2 mnd til solsnu. Har du liggende reflekser ubrukt så ta dem med på tur og gi dem til en som ikke har. Det redder liv.

Husk styrevalget, bruk stemmeretten!

Tore Hegerberg
klubbleder