051110

Kjære medlem!

Gavepensjonen. Som vi skrev forrige uke har vi oversendt forslag til bedriften om å beholde denne. Denne uken har vi drøftet dette med ledelsen. Det viser seg at ny AFP-ordning påfører bedriften større kostnader enn før antatt. Vi la fram vårt syn om at gavepensjonen er positiv både med hensyn til den ansatte og bedriftens behov i framtida. Vi må innrømme at vi ikke nådde helt fram med denne argumentasjonen, men ledelsen sa at de ville ta med våre betrakninger i det videre arbeidet med ordningen. Dessverre har vi ikke forhandlingsrett på gavepensjonen så vi krysser fingrene for en beslutning som tjener alle parter.

Lønnsoppgjøret 2010. Årets lønnsoppgjør har dessverre blitt et maratonløp. Med flere av oppgjørene til mekling og utsettelser på lokale forhandlinger har dette temaet blitt en gjenganger i ukebrevene. Imidlertid ser vi nå målstreken og kan melde at det kun gjenstår protokollering av Landbaseavtalens lokale regulering og Bransjeavtalens tilpasningsforhandlinger. Forhandlingene er avsluttet i dag, men vi velger å ikke gå ut med detaljer før protokollene ligger på bordet ferdig signert.

Bemanningssituasjonen fremover. Dette ser ut for å bli en fast post på ukebrevet. Vi har ikke så mye nytt å komme med, men signaler er kommet som gjør at undertegnede er mye mer optimist nå enn for en uke siden. Vi vet at det jobbes godt mot kunder for å sysselsette flest mulig under oppgraderingsprosjektene og at det er kontakt med ”nye” kunder for oppdrag.

Nærvær. Nærværet vil være en viktig del av vår konkurranseevne for å vinne kontrakter. Dessverre ligger vi jevnt og trutt ca 2 % lavere på nærvær enn våre to største konkurrenter. La oss denne uken trekke fram OSC som gjennom året har greid å heve nærværet fra 88,17% i januar til 97,47 i oktober. Dette står det respekt av. Vi gratulerer.

Siste sjanse for å påvirke hvem som skal representere deg i bedriftsstyret går nå. Fristen går ut neste uke og posten må ha tid til å levere din stemme.
Benytt deg av Stemmeretten.

 

Tore Hegerberg

Klubbleder