121110

Kjære medlem!


Takk for tilliten. Det var en gledelig melding som kom i dag vedrørende valget til styret i bedriften. 3 sentrale tillitsvalgte på fast plass og 4 sentrale tillitsvalgte på de første varaplassene. Oljearbeiderforeningen viser igjen at vi har kapasitet til å representere ikke bare medlemmene, men alle ansatte. Ser vi litt bak tallene så er det litt skuffende at bare knappe 30 % av de ansatte har deltatt. For vår egen del er vi også bekymret over at en fagforening med 640 medlemmer kun har bidratt med under 100 stemmer på sine tillitsvalgte. En valgforsker ville sagt at dette er et tegn på at medlemmene er fornøyd, men vi er redde for at vi ikke er dyktige nok til å formidle hvor viktig disse posisjonene er for alle ansatte. Vi tror nok også at tullet som førte til omvalg har påvirket deltagelsen negativt. Våre medlemmer deltar i flere nominasjoner og valg internt i klubben og med styrevalget til bedriften på toppen så kan det bli i det meste laget med stemmesedler og svarsendinger. Til slutt i denne omgangen vil jeg rose tillitsvalgte ute på riggene som har måttet stå opp imot våre motstanderes forsøk på å svekke vår troverdighet. Det er utrolig hvor mange usaklige diskusjoner jeg har fått ”referat” fra underveis. Takk for at dere står på for foreningen.

Denne uken har vi forhandlet med bedriften om vikarbruk, kompetansepool og innleie. Det var et godt møte hvor vi avklarte en del og ble enige om hvordan regelverket skal etterleves for fremtiden. Foreningen skal være mer med i disse spørsmålene. Videre viste vi forståelse for at bedriften ønsket å avvente ansettelser med tanke på forestående overtallighet. Sakene er nå ryddet og vi kan for en sjelden gang skrive en enighetsprotokoll på denne type sak.

Telefonkrøll
I forbindelse med flytting av kontor forrige uke så ble fasttelefonen ikke flyttet før uken etter. Dette medførte at det etter hvert var over 20 ubesvarte anrop. Vi beklager at dere ikke kom igjennom forrige uke, men kan nå melde at telefonen nå er på plass på klubbkontoret.

Tore Hegerberg
klubbleder