221110

Kjære medlem!

Fripoliser – igjen. Oljearbeiderforeningen gikk tidligere i høst ut med råd i valg av forvalter av fripolisene våre. Som kjent er dette dine personlige penger og du velger selv hvilket selskap som skal forvalte dem frem til pensjonsalder. Etter råd fra vår pensjonsrådgiver gikk vi ut og sa at over tid var det SILVER som ga best avkastning på fripoliser. Sammenlignet med VITAL (verdijustert avkastning utover rente¬garantien på 4 %) så har SILVER siden 2006 hatt i snitt 1,2 % bedre avkastning enn VITAL.
Når vi nå tar dette opp igjen så er det fordi at vi er blitt gjort kjent med at for dem som enda ikke har flyttet fripolisene sine så kan det nå lønne seg å vente til etter 1. januar 2011. Dette på grunn av at det nå vedtas en ny lov som blant annet sier at ved flytting av fripoliser etter nyttår skal en del av tilleggsavsetningene følge med over. Kort sagt er disse avsettingene en del av kapitalen som selskapene tidligere håndterte ved skjønn. (Altså bukken og havresekken). Så: Har du tenkt å flytte fripolisene – vent til etter nyttår.


Ubemannet klubbkontor. Denne uken og fram til torsdag 2. desember vil de tillitsvalgte være opptatt med kurs og styremøte. Kontoret vil derfor være ubemannet fom. onsdag tom. onsdag.


Vervingen vår dabber av. Etter en pangstart har nyinnmeldinger avtatt. Det er vel naturlig når så mange allerede er medlemmer hos oss. Men det er flere der ute som venter på å se lyset. Stå på. Kampanjen går ut året.


Tore Hegerberg
klubbleder